Lock

Formarea și consolidarea statului român secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea

Lock

Cerință Bac - Sesiunea Specială 2018 - Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre formarea și consolidarea statului român (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), având în vedere: 

  • menţionarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în secolul al XIX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăruia dintre acestea;
  • precizarea unei cauze a adoptării Constituției din 1866;
  • prezentarea unei consecințe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a participării României la relațiile internaționale;
  • formularea unui punct de vedere referitor la evoluția statului român în primele trei decenii ale secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre formarea și consolidarea statului român (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)

Constituirea și consolidarea statului român modern are loc pe parcursul secolelor al XIX-lea și al XX-lea. Un rol deosebit de important în realizarea acestui deziderat l-au deținut proiectele politice românești elaborate în această perioadă. Aceste proiecte politice au avut un rol important prin faptul că au contribuit la conștientizarea în mințile și sufletele românilor de pretutindeni a necesității înfăptuirii statului român mod...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in