Caracteristicile statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea

Cerință Bac - Sesiunea Specială 2013 - Subiectul III

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre caracteristicile statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea, având în vedere:
- prezentarea unei măsuri de politică internă adoptate pentru consolidarea statului român modern   în a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
- precizarea unei acțiuni desfășurate de România în „criza orientală” din a doua jumătate a  secolului al XIX-lea și menționarea unei consecințe a acestei acțiuni;
- menționarea a trei acțiuni prin care s-a constituit România Mare la începutul secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul practicilor politice democratice în evoluția  României din prima jumătate a secolului al XX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Eseu despre caracteristicile statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea

Secolul al XX-lea a reprezentat o perioadă importantă pentru majoritatea țărilor europene, perioadă marcată de încercarea de emancipare a statelor aflate sub suzeranitatea  Imperiului Otoman și a celui Habsburgic. Proiectat de către marii gânditori ai secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea , statul român modern va deveni o realitate instituțională începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin alegerea lui Cuza ca domn atât în Moldova, cât și în Țara Românească, realizându-se astfel unul din marile idealuri naționale ale românilor.

Istoria românilor în secolul al XIX-lea a cunoscut mai multe etape: adoptarea primelor acte cu rol de constituție - Regulamentele Organice, revoluția de la 1848 – moment al afirmării dorinței de adoptare a unor reforme modernizatoare, formarea statului român modern, obținerea independenței de stat și ulterior, la începutul secolului al XX-lea, desăvârșirea unității statale.

În procesul de formare a statului român modern se interferează mai mulți factori: mișcarea unionistă, atitudinea opiniei publice europene și politica Marilor Puteri.

După întemeierea st...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in