Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Cavităţile inimii se numesc ... şi ....

B. Daţi doua exemple de oase ale membrelor posterioare: scrieţi în dreptul fiecăruia, segmentul căruia îi aparţine.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Bacilul tuberculozei aparţine regnului:

 1. Protista
 2. Monera
 3. Fungi
 4. Animale

2. După cantitatea de material genetic afectată, mutaţiile pot fi:

 1. autozomale
 2. genomice
 3. recesive
 4. naturale

3. Telofaza mitozei se caracterizează prin:

 1. individualizarea cromozomilor
 2. dezorganizarea membranei nucleare
 3. dezorganizarea fusului de diviziune
 4. dispariţia nucleolului4. Gineceul reprezinta totalitatea:

 1. petalelor
 2. staminelor
 3. sepalelor
 4. carpelelor

5. Ribozomul:

 1. prezintă la periferie o membrană simpla
 2. este implicat în sinteza de proteine
 3. conţine ADN
 4. lipseşte la bacterii


 

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Daltonismul este o maladie genică, autozomală. 
 2. Celulele cu conuri sunt receptorii vederii cromatice. 
 3. La păsări sexul femel este homogametic.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in