Subiectul II

A. Materialul genetic al procariotelor şi al eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici.

 1. Precizaţi o asemănare şi o deosebire între modul de organizare a materialului genetic la procariote şi modul de organizare a materialului genetic la eucariote.
 2. Un fragment de ADN bicatenar conţine 778 nucleotide. Nucleotidele cu guanină sunt în număr de 336.
  Stabiliţi următoarele:
  - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: CGATTA;
  - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar;
  - numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
  Scrieţi toate etapele necesare rezolvării cerinţelor problemei.
 3. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B. O persoană are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestei persoane evidenţiază prezenţa în plasmă a anticorpului/aglutininei alfa (α), iar pe suprafaţa hematiilor a antigenului/aglutinogenului B.
Medicii au la dispoziţie rezerve de sânge cu următoarele grupe sanguine: A; B; O. Stabiliţi următoarele:

 1. grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie;
 2. grupele sângelui care poate fi ales de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la dispoziţie; motivaţi răspunsul dat.
 3. Completaţi problema de la punctul B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in