Bacalaureat Geografie 2017 | Simulare

Acest eBook îți prezintă rezolvarea completă și corectă, respectând baremul emis de Ministerul Educației, a subiectelor Simulării examenului de Bacalaureat la disciplina Geografie din 2017 din data de 20.03.2017.

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.  Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

     A. Precizați numele:

statului-enclavă situat pe teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13

oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul J (4 puncte)

Rezolvare:

Vatican

Copenhaga

     B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...

Orașul-capitală Valletta este marcat, pe hartă, cu numărul ...

Fluviul Duero străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...  (6 puncte)

Rezolvare:

D

3

E

     C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B              b. G              c. H             d. I   (2 puncte)

Eurotunelul face legătura, pe sub Marea Mânecii, între statele ale căror orașe-capitală sunt marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 și 11        b. 6 și 11        c. 8 și 11       d. 10 si 11 (2 puncte)

Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numește:

a. Belarus       b. Estonia       c. Letonia      d. Lituania (2 puncte)

Orașul-capitală al statului marcat, pe hartă, cu litera C este străbătut de fluviul:

a. Dunărea       b. Elba       c. Nistru       d. Vistula  (2 puncte)

Un număr mare de lacuri glaciare se află pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 6       b. 8       c. 9        d. 12   (2 puncte)

Rezolvare

a

a

c

d

d

     D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.   (6 puncte)

Deosebiri între climatul Republicii Moldova (A) şi climatul Islandei (D):

Clima Republicii Moldova este una continental ...

     E.   

Precizați numele unei strâmtori prin care Marea Neagră comunică cu Marea Egee.

Precizați numele celui mai mare port (după traficul de mărfuri) de la Marea Neagră.

Explicați absența viețuitoarelor în apele Mării Negre la adâncimi mai mari de 180-200 m. (4 puncte)

 

Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

     A. Precizaţi:

numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 7

numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 2.  (4 puncte)

     B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte ...

Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte ...

Munți formați în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  (6 puncte)

     C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este afluent al: 

a. Dunării          b. Jiului          c. Oltului          d. Timișului   (2 puncte)

Sare se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C        b. D        c. E       d. G (2 puncte)

Solurile din clasa molisoluri (tip cernoziom) ocupă suprafețe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B       b. C       c. G      d. H (2 puncte)

Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește:  

a. Barcău       b. Crișul Alb       c. Crișul Negru       d. Crișul Repede  (2 puncte)

Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:  

a. Brașov       b. Covasna       c. Miercurea Ciuc        d. Sfântu Gheorghe   (2 puncte)

     D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.   (6 puncte)

     E. 1. Râul Ialomița are un debit mediu anual de 42,7 m3/s, iar râul Someş are un debit mediu anual
de 125 m3/s. Precizaţi două cauze care explică debitul scăzut al râului Ialomița, în condițiile în care
cele două râuri au lungimi aproximativ egale (Ialomița 400 km, Someş 390 km).

2. Precizaţi două cauze care au determinat construirea unui combinat siderurgic la Galați..  (2 puncte)

 

Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B și prezintă evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor medii lunare la Murmansk, în Peninsula Kola (68º lat.N).

(sursa: www.eurometeo.com/euroweather)

     A. Precizaţi:

valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează;

valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.  (4 puncte)

     B.

Precizaţi tipul de climă în care se încadrează valorile de temperatură și precipitații din diagrama de mai sus.

Calculaţi amplitudinea termică medie anuală. 

Prezentaţi o cauză care determină temperaturile scăzute din lunile de vară.  (6 puncte) 

     C. Pentru Serbia, precizaţi:

trei state vecine;

două unităţi de relief;

două cursuri de apă;

trei oraşe; (10 puncte) 

     D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția traficului de pasageri (nr. de persoane) în două dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, în perioada 2000-2014.

Calculați cu cât a crescut traficul de pasageri pe aeroportul Heathrow în perioada 2000-2014. 

Precizați numele statelor în care se găsesc aeroporturile din tabelul de mai sus. 

Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale transporturilor aeriene, în comparație cu transporturile terestre. (6 puncte) 

     E.

Explicați faptul că suprafețele cu păduri sunt mai mari în județul Hunedoara (366.174 ha) decât în județul Ialomița (26.152 ha).  (2 puncte)

Explicați faptul că suprafețele cu terenuri degradate și neproductive sunt mai mari în județul Alba (45.098 ha) decât în județul Brăila (7.680 ha).  (2 puncte)

(Sursa: Institutul Național de Statistică, datele sunt pentru 2014).

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Geografie 2017 | Simulare

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.