D. Optică

Pentru a putea rezolva problemele de optică ale acestui subiect propus în data de 17 martie 2017, la simulare examenului de Bac, vei avea nevoie de următoarele informații:

Se consideră: viteza luminii în vid c = 3 \cdot 108 m/s , constanta Planck h = 6,6 \cdot ​10−34 J \cdot s .

Mai jos vei găsi enunțate problemele de optică propuse pentru simularea din această primăvară, iar accesând acest material vei putea vedea și care este rezolvarea corectă a acestora.

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Imaginea unui obiect real într-o oglindă plană este:
 1. reală, dreaptă
 2. virtuală, dreaptă
 3. reală, răsturnată
 4. virtuală, răsturnată
 1. O lentilă are distanța focală f. Lentila formează imaginea clară a unui obiect pe un ecran așezat la distanța x2 față de lentilă. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, semnificația fizică a expresiei 1 - x2 \cdot  f−1 este:

 1. x1
 2. x_1 ^{-1}
 3. \beta
 4. \beta ^{-1}
 1. Unitatea de măsură a mărimii fizice egale cu inversul frecvenței \Big ( \nu ^{-1} \Big ) este:
 1. m \cdot s-1
 2. m-1
 3. s-1
 4. s
 1. Două lentile identice formează un sistem centrat, astfel încât orice fascicul paralel de lumină care intră în sistem iese tot paralel din acesta. Distanța dintre lentile este d = 40 cm. Distanța focală a unei lentile este:
 1. 10 cm
 2. 20 cm
 3. 30 cm
 4. 40 cm
 1. Energia cinetică maximă a electronilor extrași prin efect fotoelectric extern depinde de frecvența radiației incidente conform graficului din figura alăturată. În aceste condiții, energia unui foton din radiația incidentă care extrage electroni cu energia cinetică maximă de 1,32\cdot 10^{-19} J are valoarea:

 1. 1,32 \cdot 10-19 J
 2. 5,28 \cdot 10-19 J
 3. 6,60 \cdot 10-19 J
 4. 7,92 \cdot 10-18 J

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

O lentilă subțire L1 are convergența C1 = 2 m-1. În fața lentilei se așază, perpendicular pe axa optică principală, un obiect de înălțime h=2 cm. Imaginea clară a obiectului se obține pe un ecran aflat la distanța de 75 cm de lentilă.

 1. Calculați distanța dintre obiect și lentilă.

 2. Determinați înălțimea imaginii formate de lentilă.

 3. Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă.

 4. Se alipește de lentila L1 o altă lentilă subțire L2, divergentă, de convergență C2 = −2,5 m-1. Determinați distanța focală a sistemului optic centrat astfel format.

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

Două lame cu fețe plan paralele sunt suprapuse, ca în figura alăturată. Pe fața inferioară a primei lame, confecționată dintr-un material cu indicele de refracție necunoscut n1, se află o sursă punctiformă de lumină. Una dintre razele de lumină emise de sursă se propagă prin cele două lame pe traseul reprezentat în figură. Unghiul de incidență al razei de lumină pe fața inferioară a celei de-a doua lame, confecționată dintr-un material cu indicele de refracție n2 = 2, este i1 = 45\circ. După refracția pe fața superioară a celei de-a doua lame, raza de lumină se propagă de-a lungul acestei fețe, aflate în contact cu aerul. Grosimea celei de-a doua lame este d =1,73\left (\cong \sqrt{3} \right )cm. Indicele de refracție al aerului este naer \cong 1.

 1. Calculați viteza de propagare a luminii prin cea de-a doua lamă.

 2. Determinați unghiul de incidență i2 al razei de lumină pe fața superioară a celei de-a doua lame.

 3. Calculați lungimea drumului AB parcurs de raza de lumină prin cea de-a doua lamă.

 4. Determinați indicele de refracție n1.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in