C. Producerea și utilizarea curentului continuu

Pentru a vedea cum se rezolvă corect fiecare problemă enunțată mai jos a ariei curriculare Producerea și utilizarea curentului continuu, accesează cu încredere materialul pregătit cu mare atenție de echipa Liceunet special pentru tine.

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Unitatea de măsură a sarcinii electrice în S.I. este:
 1. V
 2. J
 3. A
 4. C
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice a unui conductor metalic este dată de relaţia:

a. \rho =\frac{\rho _0}{\alpha +t}

b. \rho =\rho _0\left (1+\alpha t \right )

c. \rho =\rho _0\left (\alpha +t \right )

d. \rho =\frac{\rho _0}{1+\alpha t}

 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, relaţia prin care este definită intensitatea curentului electric este:

a. I=\frac{\Delta q}{\Delta t}

b. I=\sqrt{\frac{U}{P}}

c. I=\frac{R}{U}

d. I=\frac{R}{P}

 1. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului electric printr-un rezistor de tensiunea electrică aplicată la capetele rezistorului. Puterea electrică disipată pe rezistor când acesta este parcurs de un curent electric cu intensitatea I = 2A este:
 1. 20 W
 2. 30 W
 3. 40 W
 4. 60 W

 1. Doi rezistori cu rezistenţele electrice R1 = 45 \Omega şi R2 = 90 \Omega sunt legaţi în paralel. Rezistenţa electrică a grupării formate este:
 1. 0,03 \Omega
 2. 30 \Omega
 3. 67 \Omega
 4. 135 \Omega

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

O baterie este formată prin legarea în paralel a două generatoare identice având fiecare tensiunea electromotoare E=100 V şi rezistenţa interioară r=4 \Omega. La bornele bateriei este conectat un fir conductor cu rezistenţa electrică R=498 \Omega. Conductorul are diametrul secţiunii transversale d=0,2 mm, iar rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat are valoarea \rho=6,28 \cdot 10-6 \Omegam.

 1. Desenaţi schema electrică şi precizaţi numărul de noduri şi de laturi ale circuitului.

 2. Calculaţi tensiunea electromotoare şi rezistenţa interioară a bateriei.

 3. Determinaţi lungimea conductorului.

 4. Calculaţi tensiunea la bornele bateriei.

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

O baterie cu tensiunea electromotoare E=60 V şi rezistenţa interioară r=6 \Omegaalimentează un circuit format din doi consumatori cu rezistenţele electrice R1=4 \Omega şi R2=5 \Omega, ca în figura alăturată. Ampermetrul montat în circuit este ideal (R_A\cong 0\ \Omega).

Calculaţi:

 1. intensitatea curentului indicat de ampermetru când întrerupătorul K este deschis;
 2. energia dezvoltată de rezistorul R1 în \Delta t = 1 min, când întrerupătorul K este deschis;
 3. intensitatea curentului indicat de ampermetru când întrerupătorul este K închis;
 4. randamentul circuitului când întrerupătorul K este închis.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in