B. Elemente de termodinamică

Pentru a rezolva problemele ariei curriculare Elemente de termodinamică propuse pentru simulare examenului de Bac din 17.03.2017, vei avea nevoie să știi următoarele informații:

Se consideră: numărul lui Avogadro NA = 6,02 \cdot 1023 mol−1, constanta gazelor ideale R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot \text{K}}. Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p \cdot V = \nu RT.

Mai jos găsești enunțurile problemelor de termodinamică propuse pentru simularea din această primăvară, iar accesând materialul nostru vei putea vedea cum se rezolvă aceste probleme conform baremului oficial.

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a cantităţii de substanţă este:
 1. kg
 2. mol
 3. \frac{\text{kg}}{\text{mol}}
 4. \frac{\text{mol}}{\text{kg}}
 1. Dintre mărimile fizice de mai jos mărime fizică de proces este:
 1. presiunea
 2. temperatura
 3. energia internă
 4. lucrul mecanic
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, relaţia prin care este definită capacitatea calorică este:

a. C=\frac{Q}{\nu\Delta T}

b. C=\frac{Q}{m\Delta T}

c. C=\frac{Q}{\Delta T}

d. C=\frac{Q}{ T}

 1. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa presiunii unui gaz de volumul acestuia, în cursul unui proces în care cantitatea de gaz rămâne constantă. Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest proces este egal cu:
 1. 100 J
 2. 200 J
 3. 300 J
 4. 600 J

 1. O masă de gaz ideal aflată la volum constant absoarbe căldura Q=100 J. Variaţia energiei interne a gazului în cursul acestui proces este:

 1. \Delta U = 100 J
 2. \Delta U = 50 J
 3. \Delta U = 0
 4. \Delta U = -100 J

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

Un balon de sticlă conţine N = 12,04 \cdot 1020 molecule de argon (\mu=40 g/mol). Căldura molară la volum constant a argonului este CV = 1,5 R. La temperatura t1 = 27^\circ\text{C} presiunea argonului din balon este p1 = 0,75 \cdot 105 Pa. Se neglijează capacitatea calorică a balonului şi modificarea dimensiunilor acestuia cu temperatura. Determinaţi:

 1. masa de argon din balon;

 2. volumul balonului;

 3. presiunea p2 atinsă de gaz dacă temperatura gazului devine T2=400 K; 

 4. căldura primită de gaz în procesul de încălzire.

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

O cantitate constantă de gaz (Cp = 3R) efectuează succesiunea de transformări reprezentate în figura alăturată în coordonate p - V. În procesul (1) \rightarrow (2) temperatura gazului rămâne constantă.

Se cunosc p= 8 \cdot 10Pa, V= 1 dm3, V2 = 4V1, T3 = 0,5T1 şi \ln 2\cong 0,7, determinaţi:

 1. valoarea lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul (1) \rightarrow (2);

 2. valoarea energiei interne a gazului în starea (2);

 3. presiunea minimă atinsă de gaz în decursul transformărilor;

 4. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea (3)\rightarrow(4).

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in