A. Mecanică

Pentru a rezolva probleme de mecanică propuse la simularea examenului de Bac din data de 17 martie 2017 vei avea nevoie de următoarea informație:

Se consideră accelerația gravitațională g=10 m/s^2.

Aici găsești enunțurile ariei curriculare Mecanică, iar accesând această pagină poți vedea cum se rezolvă pas cu pas, conform baremului oficial fiecare problemă enunțată:

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Dacă un corp urcă de-a lungul suprafeței unui plan înclinat, cu viteză constantă, atunci:
 1. energia potențială gravitațională creşte în timp;

 2. energia cinetică a corpului scade în timp;

 3. energia cinetică a corpului crește în timp;

 4. energia mecanică a corpului scade în timp.

 1. Asupra unui corp acționează o forță \overrightarrow{F} care efectuează un lucru mecanic L într-un timp \Delta t. Puterea mecanică a motorului este:

 1. P=\frac{L}{\Delta t}
 2. P=L\cdot \Delta t
 3. P=F\cdot \Delta t
 4. P=\frac{F}{\Delta t}
 1. Simbolurile mărimilor fizice și ale unităților de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a mărimii \mu mg \cdot \cos\alpha este:
 1. W
 2. J
 3. N
 4. kg
 1. Unul dintre capetele unui resort, de masă neglijabilă şi de constantă elastică k = 250 N/m, este fixat de tavan. Asupra capătului liber al resortului se acţionează cu o forţă F = 5 N, orientată vertical în jos. Întregul sistem se află în repaus. Alungirea resortului are valoarea:

 1. 5 cm
 2. 2 cm
 3. 0,5 cm
 4. 0,2 cm
 1. Un corp care pornește din repaus se deplasează rectiliniu. Accelerația corpului variază în funcție de timp conform graficului din figura alăturată. Viteza corpului la momentul t = 4s are valoarea:
 1. 12 m/s
 2. 7 m/s
 3. 4 m/s
 4. 3 m/s

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

Două corpuri, de mase m1 = 1 kg și m2 = 2 kg, sunt legate prin intermediul unui fir inextensibil, de masă neglijabilă. Sistemul mecanic astfel format este așezat pe o suprafață orizontală. Asupra corpului de masă m1 se acționează cu o forță \overrightarrow{F}, orientată orizontal, ca în figura alăturată. Coeficientul de frecare dintre corpuri și suprafața planului orizontal este \mu =0,2. Accelerația corpurilor este a = 0,5 m/s2.

 1. Reprezentați toate forțele care acționează asupra corpului de masă m2.

 2. Calculați valoarea forței de frecare dintre corpul de masă m2 și suprafața orizontală.

 3. Determinați valoarea tensiunii din firul care leagă cele două corpuri.

 4. Determinați valoarea forței \overrightarrow{F}.

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

Un corp de masă m = 0,2 kg este lăsat să alunece liber, din punctul A, situat la înălțimea h = 0,45 m față de suprafața orizontală BD, ca în figura alăturată. Pe porțiunile AB și BC frecările sunt neglijabile. Se cunoaște lungimea porțiunii BC, d1 = 3 m. Când ajunge în punctul C, corpul pătrunde pe porțiunea CD, de lungime d2 = 1 m, de-a lungul căreia coeficientul de frecare dintre corp și suprafață este \mu =0,4.

Determinați:

 1. energia potenţială gravitaţională a corpului atunci când acesta se află în punctul A;

 2. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul în care acesta a fost lăsat liber și până în momentul în care ajunge în punctul C;

 3. intervalul de timp în care corpul parcurge porțiunea BC;

 4. viteza corpului la trecerea prin punctul D.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in