Bacalaureat Biologie 2017 | Biologie Vegetală și Animală | Simulare

Simularea examenului de Bacalaureat la biologie a avut loc în data de 17 martie 2017. Echipa Liceunet a rezolvat cele trei subiecte luând în considerare baremul Ministerului Educației și Cercetării, astfel că vei putea vedea dacă răspunsurile date de tine sunt cele corecte. Totodată, cu ajutorul acestui material vei putea observa structura cerințelor pe care le vei întâlni la fiecare subiect, precum și forma răspunsului pe care va trebui să-l dai pentru a primi punctajul maxim.

În plus, consultând aceste rezolvări vei putea citi formulări într-un limbaj științific adecvat, pentru a te putea obișnui cu o exprimare corectă, eliminând orice posibilitate de interpretare și ambiguitate în răspunsurile date.

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două mişcări respiratorii prin care se realizează ventilaţia pulmonară sunt ............ şi ............

B. Daţi două exemple de grupe de plante; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplu de reprezentant.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Hidrozoarele sunt:

a) anelide

b) celenterate

c) moluşte

d) vertebrate

2. Cristalinul:

a) are forma unei lentile divergente

b) este componentă a sistemului optic al globului ocular al mamiferelor

c) este bogat vascularizat, asigurând nutriţia ochiului

d) îşi poate regla diametrul datorită fibrelor musculare din structura sa

3. Mamiferele placentare sunt:

a) artropode

b) cordate

c) monere

d) protiste

4. Avitaminoza, hiperparatiroidismul, alimentaţia bogată în vegetale şi lapte pot fi cauze ale:

a) aterosclerozei

b) candidozei

c) litiazei urinare

d) pneumoniei

5. Ureterul este:

a) cale urinară extrarenală

b) componentă renală

c) conduct genital, la bărbaţi

d) protejat de o capsulă dublă

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Ovarele conţin numeroase tuburi seminifere.

2. Celulele senzoriale auditive se află în melcul membranos din urechea internă.

3. La plante, ţesuturile conducătoare lemnoase au rol în transportul sevei elaborate.

Subiectul al II-lea 

A. Inima şi vasele de sânge sunt componente ale sistemului circulator al mamiferelor.

a) Comparaţi artera pulmonară cu artera aortă, având în vedere următoarele criterii: cavităţile inimii cu care comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin aceste vase de sânge.

b) Formulaţi un argument în favoarea unităţii structură-funcţie, în cazul hematiilor, la mamifere.

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:

- sângele reprezintă 7% din masa corpului;

- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;

- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;

- masa corpului persoanei este de 59 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul

c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B. Se încrucişează un soi de dud cu fructe albe (A) şi mari (M) cu un soi de dud cu fructe roşii (a) şi mici (m). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

a) genotipurile celor doi părinţi;

b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;

c) genotipul organismelor din F2 cu fructe roşii şi mari.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Subiectul al III-lea

1. Profaza, metafaza, anafaza şi telofaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice.

a) Precizaţi două caracteristici ale anafazei.

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Meioza are rol în menţinerea constantă a numărului de cromozomi, în cadrul fiecărei specii”.

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

- Structura, ultrastructura nucleului.

- Ereditatea lumii vii.

2. La mamifere este întâlnit modul de nutriţie heterotrof. Sistemul digestiv al mamiferelor cuprinde tubul digestiv şi glandele anexe, reprezentate de glandele salivare, ficat şi pancreas.

a) Caracterizaţi ficatul mamiferelor, precizând: localizarea ficatului, sucul digestiv secretat şi rolul său în digestie.

b) Stabiliţi o asemănare între nutriţia heterotrofă şi nutriţia autotrofă.

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Etapele/fazele fotosintezei”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Biologie 2017 | Biologie Vegetală și Animală | Simulare

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 21.08.2019
    Scris de Elev in clasa a 12-a
    Super! Multumesc.