Simulare Bac Sociologie 2021

Accesează rezolvările subiectelor de la simularea bacalaureatului la sociologie din 2021 și pregătește-te pentru examen!

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Funcția protectivă a familiei constă în: 

a. transmiterea limbii, obiceiurilor, a modelelor comportamentale 

b. asigurarea unui climat de afecţiune, securitate şi îngrijire a descendenților 

c. crearea condițiilor materiale necesare vieții și dezvoltării 

d. descendența cuplului 

2. Laicizarea indivizilor și scăderea importanței instituționale a bisericii în societățile postindustriale se numește: 

a. monoteism 

b. cultul zeilor 

c. secularizare 

d. obicei 

3. Propunerea de politici alternative la politicile inițiate de guvern este o funcție îndeplinită de: 

a. partidele de opoziție 

b. partidul de guvernământ 

c. școală 

d. grupul primar 

4. Familia asigură pentru descendenți: 

a. educația formală 

b. educația antisocială 

c. educația informală 

d. educația nonformală 

5. Existența unui teritoriu comun ocupat de o populație cu specific etnic și lingvistic, a unor legi și a unor conducători reprezintă condiții ale: 

a. apariției statului 

b. izolării individului 

c. dispariției grupului primar 

d. desființării ONG urilor 

6. Impactul religiei din punct de vedere sociologic este: 

a. doar microsocial 

b. atât microsocial, cât și macrosocial 

c. doar macrosocial 

d. nici microsocial, nici macrosocial 

7. Componenta sistemului educațional care cuprinde totalitatea organizatiilor sociale specializate în activități de instruire și formare a personalității individului este: 

a. biserica 

b. grupul de prieteni 

c. partidul politic 

d. sistemul de învățământ

8. Regimurile totalitare sunt caracterizate prin: 

a. separarea puterilor în stat 

b. partidul unic 

c. egalitatea în drepturi 

d. participarea cetățenilor la procesul decizional 

9. Unul dintre scopurile unei organizații non-guvernamentale este: 

a. reducerea coeziunii într-o comunitate 

b. încălcarea regulilor 

c. impunerea ordinii 

d. sprijinirea grupurilor mai puțin avantajate 

10. O componentă esențială a procesului de socializare prin care indivizii dobândesc comportamentele necesare participării la viața socială este: 

a. consumul 

b. educația 

c. protestul 

d. producția

Rezolvare

1-b

2-c 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate stadii ale socializării, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.   12 puncte

a. Socializarea anticipativă 

b. Socializarea secundară 

c. Socializarea continuă 

d. Socializarea negativă 

1. Reprezintă procesul prin care individul învață modele comportamentale, valori sau norme care sunt opuse celor specifice societății în care trăiește. 

2. Procesul prin care un individ se socializează pentru anumite roluri sociale pe care nu le deține încă. 

3. Semnifică supremația legii într-un stat. 

4. Copilul învață cum să învețe și dobândește noi roluri, deprinderi și norme adecvate noilor statusuri, medii și grupuri în care pătrunde. 

5. Durează cel mai mult, pe tot parcursul vieții individului, încheindu-se doar odată cu dispariția acestuia.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Socializarea este procesul complex al devenirii omului ca ființă socială, proces de însușire a unor reguli și valori, precum și a unor norme sociale. În cadrul acestui proces, ființa umană își dezvoltă calități specifice de participare la viața socială prin intermediul familiei, școlii, grupului de prieteni dar și prin mass-media. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia mass-media este considerată a patra putere în stat, deoarece poate fi o sursă de influențare a opiniei publice. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că prejudecățile pot fi învățate în familie știut fiind faptul că de multe ori copiii își imită părinții. 3 puncte

Rezolvare

...

B.

2.

Socializarea este procesul prin care un individ uman se formează ca ființă socială, prin care își dezvoltă personalitatea și învață să trăiască printre alți oameni, în societate. Școala este unul din agenții socializării, este o instituție care are un rol major în a influența ceea ce învață individul. Dincolo de informațiile teoretice transmise la ore, în școală un elev deprinde valori și comportamente dezirabile în societate.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale cunoașterii științifice. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de coeziune şi de grup social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care grupul primar poate influența alegerea unei meserii. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia posibilitatea de obținere a unui status depinde de trăsăturile personale și de condițiile sociale de pornire. 6 puncte

Rezolvare

...

3.

Coeziunea este un atribut pe care un grup social poate să îl aibă, într-o măsură mai mică sau mai mare. Coeziunea depinde de dorința împărtășită de membrii unui grup de a fi împreună, de a continua să formeze respectivul grup. Există mai mulți factori care facilitează existența coeziunii de grup cum ar fi mărimea (grupurile mai mici au un grad mai mare de coeziune), asemănările existente între membrii grupului (dacă membrii au valori, plăceri, preferințe comune atunci grupul este mai coeziv), regulile grupului (există mai multă coeziune dacă există reguli bine definite), gradul de conformism al ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Sociologie 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.