Simulare Bac Sociologie 2018

Aceasta este rezolvarea examenului de Simulare a Bacalaureatului la Sociologie care a avut loc în 21 martie 2018. Citește cu încredere rezolvarea conform baremului emis de Ministerul Educației.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Activităţile derulate în cadrul școlilor de vară fac parte din:

a. educaţia formală

b. educaţia informală

c. educaţia precară

d. educaţia nonformală

2. Secularizarea specifică societății moderne este un fenomen care implică:

a. laicizarea

b. sacralizarea

c. ascensiunea bisericii

d. decadența economică

3. ONG-urile au drept scop:

a. asigurarea bunăstării societății

b. menţinerea puterii deținute

c. promovarea intereselor propriilor membri

d. conducerea instituțiilor statului

4. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului este specifică unui regim politic:

a. totalitar

b. dictatorial

c. absolutist

d. democratic

5. ONG-urile sunt:

a. instituţii ale administraţiei publice

b. partide politice

c. organizaţii nonprofit

d. societăţi comerciale

6. Sărăcia semnifică absența resurselor necesare traiului decent și poate avea drept cauză:

a. surplusul de câștig

b. lipsa unui loc de muncă

c. venitul excesiv

d. discriminarea pozitivă       18 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale unei rate ridicate a infracționalității într-o comunitate. 6 puncte

C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între instituții publice şi birocrație. 6 puncte

Rezolvare:

A.

1 – d

2 –

....

SUBIECTUL al II-lea

Socializarea poate avea o formă pozitivă, conformă cu valorile, normele şi aşteptările sociale dezirabile şi promovate de către societate, sau negativă, contrară aşteptărilor, valorilor şi normelor sociale generale, dar conformă cu cele ale unui grup sau ale unei subculturi.

A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte

B. Precizaţi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte

C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele sociologice precizate la punctul B. 10 puncte

D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia instituţiile statului pot promova idei care să determine socializarea pozitivă. 6 puncte

E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a corupției în societatea contemporană. 4 puncte

Rezolvare:

A. Spre deosebire de socializarea ....

SUBIECTUL al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar. 4 puncte

2. Enumeraţi două caracteristici ale sondajului de opinie. 6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de similaritate sau de egali şi relaţii informale, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care unui status i se pot asocia mai multe roluri. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia familia este atât un microgrup, cât și o instituție socială. 6 puncte

Rezolvare:

  1. Chestionarul este instrumentul compus dintr-un set de ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Sociologie 2018

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.