Timiș - 30 ianuarie 2023

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Bacovia. Poezie sau destin” de Agatha Grigorescu-Bacovia.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței din timp în timp. 6 puncte

2. Menționează titlul articolului la care se referă elevele, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează un sentiment pe care Cezar Petrescu îl are față de George Bacovia, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care soția poetului decide să-i scrie o scrisoare lui Cezar Petrescu. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui G. Bacovia, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secven…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului din fragmentul din textul „Zamolxe” de Lucian Blaga. 10 puncte

Răspuns:

Notațiile autorului din fragmentul dat au roluri multiple. În primul rând, ele stabilesc contextul acțiunii, precum și detalii privind aranjarea decor…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul narativ
studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in