Maramureș - 5 decembrie 2022

Subiectul I (real și uman)

Citește fragmentul din textul „Cinstea, în Luminile și umbrele sufletului” de Petru Creția.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței indiferent de urmări. 6 puncte 

2. Menționează două valori morale amintite în textul dat. 6 puncte 

3. Precizează o caracteristică a omului cinstit, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică de ce, în viziunea lui Petru Creția, oamenii cinstiți contribuie la crearea unei societăți echilibrate. 6 puncte …

...

Subiectul II (real și uman)

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul „În fericire” de George Bacovia, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În versurile poeziei „În fericire…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând unuia dintre autorii canonici: Ion Creangă sau Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

− evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

− comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

− analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele 
comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând unuia dintre autorii canonici: Ion Creangă sau Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului dintr-un text narativ studiat;

− evidențierea unei trăsături de caracter a personajului prin referire la două episoade/ secvențe comentate;

− analiza, la alegere, a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in