Ilfov - 30 ianuarie

Subiectul I (Real și Uman)

Citește următorul fragment din textul „Amintiri despre Delavrancea” de Mihail Sadoveanu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței a rămas viu în mine. 6 puncte

2. Menționează modul în care Delavrancea i se adresează lui Sadoveanu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

3. Precizează ce distincție a obținut Sadoveanu cu sprijinul lui Delavrancea, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care redactorii gazetei România suferă la moartea lui Delavrancea. 6 puncte

5. Pr…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează textul „Oseminte pierdute” de Tudor Arghezi, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În poezia „Oseminte pierdute”, de Tudor Arghezi, eul liric își exprimă în mod direct sentimentele în legătură cu trecerea ireversibilă a timpului. Acest proces declanșează tristețe și nostalgie în …

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic, aparținând simbolismului. 30 puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau idei poetice; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat (de exemplu: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic, aparținând modernismului. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau idei poetice; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat (de exemplu: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice.

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in