Iași - 17 ianuarie 2023

Subiectul I (real și uman)

Citește fragmentul din textul „Un septuagenar de 50 de ani (în volumul Nicolae Manolescu – 70)” de Paul Cornea.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței au stat sub semnul. 6 puncte

2. Menționează două trăsături ale lui Nicolae Manolescu, utilizând informațiile din al doilea alineat al textului. 6 puncte

3. Precizează tipul de colegialitate predominant în timpul tinereții autorului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică un motiv pentru care autorul textului nu s-a văzut des cu Nicolae Manolescu. 6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, evoluția legăturii de pr…

...

Subiectul II (real și uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului, identificate în fragmentul din textul „Rădăcini” de Hortensia Papadat-Bengescu.  10 puncte

Răspuns:

În fragmentul …

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat aparținând lui George Bacovia sau Tudor Arghezi. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat aparținând lui Lucian Blaga. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/ literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două imagini/ idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, 
relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in