Hunedoara - 16 ianuarie

Subiectul I (real și uman)

Citește fragmentul din textul „Ofrande-memorii” de Cornelia Pillat.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul secvenței își dăduse seama. 6 puncte

2. Menționează două personaje din literatura română la care face referire G. Călinescu în cursurile sale, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o reacție a studenților la audierea cursurilor lui G. Călinescu, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care G. Călinescu îi sugerează lui Dinu Pillat, în vederea susținerii doctoratului, lucrarea cu titlul Contribuțiuni la biografia lui Ion Pillat. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură moral…

...

Subiectul II (real și uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul „Întâmplări în irealitatea imediată” de M. Blecher. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Întâmplări din irealitatea imediată”, de Max Blecher, perspectiva narativă este subiectivă. Naratorul este, în același timp, protagonistul romanului, iar el relatează propriile experiențe, aflându-se astfel în postura unui participant direc…

...

Subiectul III 

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Tudor Arghezi. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau lui Lucian Blaga. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in