Dolj - 6 februarie 2023

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Paravanul venețian. Portrete și amintiri” de Mircea Berindei.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței cu multă dare de mână. 6 puncte

2. Menționează două caracteristici ale salonului doamnei Nicolau, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează domeniul cultural în care se manifestă doamna Nicolau, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care autorul păstrează la loc de cinste portretul dăruit de doamna Nicolau. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a autorului, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „cu multă dare de mână” este „foarte bogați”…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul „Frunze pierdute” de Tudor Arghezi, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

Poezia „Frunze pierdute”, de Tudor Arghezi, este o artă poetică modernă care surprinde experiența artistică a poetului. Încă din titlu, remarcăm me…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in