Brăila - 16 ianuarie 2022

Subiectul I (Real și Uman)

Citește următorul fragment din textul „Escale în timp și spațiu” de N. Steinhardt.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței n-am ce-i face. 6 puncte

2. Menționează numele profesorului admirat și evocat de N. Steinhardt. 6 puncte

3. Precizează modalitatea prin care este evaluat autorul, în urma susținerii tezei la geografie economică, justificându-ți răspunsul cu o secvență reprezentativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică stilul profesorului de a preda geografia, surprins de autor. 6 puncte

5. Prezintă, în 30–50 de cuvinte, imaginea dascălului eminent, evocată la nivelul fragmentului. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „n-am…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează textul „Vârsta de aur a dragostei” de Nichita Stănescu, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și
mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În poezia „Vârsta de aur a dragostei”, de Nichita Stănescu, metafora este figura de stil predominantă, în spirit neomodernist. Membru al „generației șaizeciste”, Stănescu s-a remarcat prin limbaju…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

- evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

- analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale basmului studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje într-un basm cult studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje;

– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru evoluția relației dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă
narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in