Botoșani - 26 ianuarie

Subiectul I (real și uman)

Citește următorul fragment din textul „E. Lovinescu, în Amintiri” de Mihail Șerban.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței fără margini. 6 puncte

2. Menționează numele a doi dintre prozatorii se ce regăsesc în lista scriitorilor care au avut legături cu „Sburătorul” și, implicit, cu E. Lovinescu. 6 puncte

3. Precizează locul unde se afla laboratorul cercului literar „Sburătorul”, justificând răspunsul formulat cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care E. Lovines…

...

Subiectul II (real și uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului din următorul fragment din textul „Hagi Tudose” de Barbu Ștefănescu Delavrancea. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Hagi Tudose”, de Barbu Ștefănescu Delavrancea, notațiile autorului au roluri multiple. În primul rând, ele stabilesc locul acțiunii („Odaia lui Hagi-Tudose”), alături de  decorul scenic („Zidurile, alb-murdare, crăpate și cojite. Tavanul, cu grinzi de stejar înnegrite de vechime. În fund, spre stânga, o fereastră c…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ aparținând lui Ion Creangă. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc al personajului ales;

- evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

- analiza a două elemente de structură, compoziție sau de limbaj, semnificative pentru evoluția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, incipit, final, tehnici narative, modalități de caracterizare, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje dintr-un text narativ aparținând lui Ion Creangă. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc al celor două personaje;

- evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin două episoade/secvențe comentate;

- analiza a două elemente de structură, compoziție sau de limbaj, semnificative evoluția relației dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, incipit, final, tehnici narative, modalități de caracterizare, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in