Alba - 31 ianuarie

Subiectul I (Real și Uman)

Citește următorul fragment din textul scris de Mirela Vașadi-Blasius pentru Life.ro.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul secvenței am ținut pasul. 6 puncte

2. Menționează două metode moderne de comunicare la care face referire Sylvia Hoișie, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează una din reușitele doamnei Sylvia Hoișie, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Sylvia Hoișie nu are Facebook. 6 pu…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului, identificate în fragmentul din textul „Mogâldea” de Alexandru Vlahuță. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Mogâldea”, de Alexandru Vlahuță, protagonistul este caracterizat atât în mod direct, cât și indirect. Astfel, prin caracterizare directă, naratorul se oprește asupra unei trăsături fizice a lui Mogâldea; acesta are „ochi de drac împieliț…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând simbolismului. 30 de puncte 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat în curentul literar precizat; 

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text  poetic studiat, aparținând modernismului. 30 de puncte 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat în curentul literar precizat; 

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in