Lock

Simulare națională

Lock

Subiectul I (real și uman)

Citește fragmentul din textul „Destăinuiri” de Profira Sadoveanu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței de multe ori. 6 puncte

2. Menționează două trăsături fizice ale Profirei Sadoveanu, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează orașul în care locuia George Topîrceanu în momentul colaborării la revista coordonată de Garabet Ibrăileanu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care, în copilărie, autoarea se sfiește de Topîrceanu. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, relația dintre Topîrceanu și copiii familiei Sadoveanu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. În text, secvența „de multe ori” este utilizată cu sensul de „adesea”, „frecvent”, „deseori”.

2. Două trăsături fizice ale Porfirei Sadoveanu sunt: nasul cam lung și tenul rozaliu.

3. În momentul colaborării la revista coordonată de Garabet Ibrăileanu, Topîrceanu locuia la Iași („ieșean de adopțiune”).

4. Autoarea se sfia de Topîrceanu în copilărie fiindcă, sub privirile lui pătrunzătoare, se simțea „transparentă”, având impresia că acesta îi cunoștea gândurile și sentimentele.

5. Citind textul dat, aflăm că între George Topîrceanu și copiii familiei Sadoveanu exista o relație prietenească, iar autoarea declară că „pentru noi, venirea lui era întotdeauna o sărbătoare”. Scriitorul se juca și inventa noi jocuri alături de copii, care apreciau „poetul și omul de spirit, veșnic prezenți în ființa lui ca o coardă-ntinsă”.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă păstrarea discreției în legătură cu viața privată este importantă sau nu, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Destăinuiri de Profira Sadoveanu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.
6 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Destăinuiri”, Porfira Sadoveanu povesteșt...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in