Lock

Brăila

Lock

Aceste subiecte le-au primit elevii care au susținut simularea examenului organizată de Inspectoratul Școlar Brăila, în data de 27 ianuarie 202…

...

Subiectul I (real și uman)

Citește următorul fragment: Bogdan Crețu, Ioana Pârvulescu: „Tu” le spun romanelor, „dumneavoastră” poeziei, în revista Timpul, 6 octombrie 2021.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței crește în timp. 6 puncte 

2. Menționează ce reprezintă profesoratul pentru scriitoarea Ioana Pârvulescu. 6 puncte 

3. Precizează una dintre semnificațiile atribuite de către autoare educației, justificându-ți răspunsul cu o secvență reprezentativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care Ioana Pârvulescu preferă să trăiască în perioade diferite de timp. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea scriitoarei Ioanei Pârvulescu față de discipoli, așa cum reiese din textul da…

...

Subiectul II (real și uman)

Comentează textul „Plumb de iarnă” de George Bacovia, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

Volumul de debut al autorului, „Plumb”, a fost publicat în anul 1916, în timpul Primului Război Mondial. Acest eveniment istoric a inspirat, cu siguranță, atm…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat; 

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un tex narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 

- evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate; 

- analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in