Lock

Constanța

Lock

Subiectele de pe această pagină au fost primite de către elevii care au susținut simularea examenului de Bacalaureat organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în data de 26 ianuarie 20…

...

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Jurnal de vacanță” de Mircea Eliade.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței rezistă ispitei. 6 puncte

2. Menționează două dintre condițiile de călătorie pe care le enumeră tovarășul de drum al autorului. 6 puncte

3. Precizează prima destinație la care face referire autorul, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care omul suportă cu greutate frumusețea unui anumit peisaj. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, motivele pentru care u…

...

Subiectul II

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, instanțele comunicării din fragmentul din textul „Cântecul iubirii” de Liviu Rebreanu. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Cântecul iubirii”, am identificat următoarele instanțe ale comunicării: naratorul și personajele (moș Costan și Ileana). La început, acțiunea este relatată de către un narator omniscient, omniprezent, detașat, neimplicat în evenimentele care au lo…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga sau lui Ion Barbu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in