Lock

Iași

Lock

Subiectele de pe această pagină au fost primite de elevii care au susținut simularea examenului de Bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Iași, în data de 25 ianuarie 202…

...

Subiectul I (real și uman)

Citește fragmentul din textul „Iubirea, în volumul Impudoare. Despre „eu” va fi vorba” de Gabriel Liiceanu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței face față. 6 puncte

2. Menționează ce este un edificiu afectiv în viața unei persoane, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează modalitatea de a reînvia, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul citat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care, în viziunea autorului, experiența iubirii este unică. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, un aspect ce definește identitatea noastră ca inși, potrivi…

...

Subiectul II (real și uman)

Comentează textul „Sus” de Tudor Arghezi, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

Tudor Arghezi este unul dintre cei mai cunoscuți poeți moderniști, acesta având o mare influență în literatura română, abordând diferite teme și exprimându-și viziunea despre lume …

...

Subiectul III (real și uman)

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje într-un basm cult studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al celor două personaje;

– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale basmului cult studiat, semnificative pentru evoluția relației dintre personaje (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in