Real

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Mărturisiri literare” de Jean Bart.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței în două cuvinte. 6 puncte

2. Menționează titlul lucrării în care Jean Bart evocă atmosfera din familia sa, ca urmare a plecării tatălui în război, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o stare trăită de autor la revenirea în Iași, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care scrisoarea tatălui creează bucurie familie. 6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, atitudinea lui Ion Creangă față de copii, așa cum reiese din textul dat.

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „în două cuvinte” este acela de „pe scurt”, „succint”.

2. Titlul lucrării este „Scrisorile tatii”.

3. La revenirea în Iași, autorul este nostalgic, așa cum reiese din secvența: „Și astăzi, când mă duc la Iași, când și când, cu adevărată voluptate cutreier străzile Iașiului, oprindu-mă la fiecare colț, căci îmi aduc aminte locurile unde am copilărit și întreaga istorie a Iașiului.”.

4. Când scrisoarea tatălui ajunge în posesia familiei, cu toții se bucură, fiindcă, în urmă cu o zi, aceștia primiseră prin poștă ceasul lui, ceea ce-i făcuse să creadă că bărbatul murise. Scrisoarea de a doua zi le-a risipit grijile, întrucât tatăl se afla …

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Poți opta pentru oricare text narativ scris de către Ioan Slavici, însă noi îți recomandăm nuvela Moara cu noroc sau roma…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in