Uman

Notă! Subiectele I și II coincid pentru cele două profiluri.

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Sub constelațiile numerelor” de Ion Barbu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1 . Indică sensul din text al secvenței să-i soarbă învățătura. 6 puncte

2. Menționează localitatea din care autorul vine la București, pentru a urma liceul, valorificând textul dat. 6 puncte

3. Precizează o caracteristică a unui matematician autentic, justificându-ți răspunsul cu o secvență relevantă din text.

4. Explică motivul pentru care profesorul Banciu a reprezentat mai mult pentru autor decât pentru colegii săi. 6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, transformarea care se petrece cu elevii în primul semestru din clasa a V-a, raportându-te la textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. „să-i soarbă învățătura” – să asimileze cele învățate
2. Autorul vine de la Câmpulung la București pentru a urma liceul („mici câmpulungeni ambițioși”).
3. Un matematician adevărat, așa cum era profesorul lui Ion Barbu, este caracterizat de „patima cercetării”, așa cum declară însuși autorul.
4. Profesorul Banciu a reprezentat mai mult decât un profesor obișnuit pentru Barbu întrucât acesta a urmat drumul matematicii în cariera sa („am îmbrățișat matematicile”). Dascălul a reprezentat modelul scriitorului, a cărui pasiune pentru matematică a fost trezită datorită profesorului său.
5. În primul semestru din clasa a cincea, elevii sunt atât de absorbiți de studiul matematicii, așa cum era el expus de către profesorul Banciu, încât uită parțial de propria identitate („La sfârșitul semestrului I: buzoieni, câmpulungeni, giurgiuveni, bucureșteni dispăruseră: eram lăzăriști”). Activitatea lor se învârte în jurul „Gazetei matematice”, pe care Barbu o mai răsfoiește și în momentul scrierii, cu nostalgie.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă profesorii influențează sau nu elevii în alegerea carierei, raportându-te atât la informațiile din fragmentul dat, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 

Răspuns:

În general, se consideră că experiența școlară are o importanță deosebită în alegerile făcute de elevi în ceea ce privește cariera lor viitoare. Nu întotdeauna se petrece astfel, însă există mari șanse ca, prin atitudinea potrivită, profesorul să poată influența deciziile elevilor săi.

În primul rând, această influență devine posibilă prin intermediul apropierii de elevi. Dacă profesorul are o atitudine pozitivă, care-i îndeamnă pe aceștia să comunice, să pună întrebări, interesul lor va fi încurajat și astfel, ei vor fi curioși să exploreze noi orizonturi. Încurajarea copiilor este foarte importantă, întrucât, în lipsa ei, mulți dintre aceștia sunt tentați să aleagă activități mai plăcute, dar mai puțin utile pe termen lung.

În al doilea rând, efectul pe care dascălul îl are asupra clasei căreia îi predă are legătură și cu priceperea și competența sa în domeniul în cadrul căruia activează. Dacă acesta impresionează pozitiv printr-o stăpânire excelentă a informațiilor și capacitatea de a le transmite într-un mod clar și atractiv, materia predată va deveni mai interesantă, iar elevii vor fi tentați să ia în considerare cele învățate în procesul de construire a viitoarei lor cariere.

În concluzie, profesorul poate influența deciziile elevilor privind drumul profesional ales prin varii metode. Ele se manifestă atât la nivelul comunicării și al modului de abordare a acestora, cât și la nivelul competenței profesionale a dascălului.

Subiectul II

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, fragmentul din poezia Toamnă de suflet de Tudor Arghezi, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Răspuns:

Fragmentul este extras din poezia „Toamnă de suflet”, de Tudor Arghezi. Ideea poetică principală desprinsă din text este legătura puternică dintre trecerea timpului și sosirea toamnei, așa cum este ea percepută de către eul liric. Pentru a evidenția această idee, autorul utilizează figuri de stil: epitete („zilele albe”, „cerul rece”), comparații („Zilele... [...] Ca niște bărci tăcute, pornind fără lopeți”) și inversiuni („șirul vieții noastre întreg”). Metafora „cripta nopții” sugerează atât întunericul perceput cu ochiul liber, cât și cel lăuntric, provocat de trecerea ireversibilă a timpului.

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje într-un roman interbelic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al celor două personaje alese;

– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje alese, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru evoluția relației dintre personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.)

Răspuns:

Poți alege oricare roman publicat în perioada dintre cele două războaie mondiale (1918-1939). Noi ți le recomandăm pe cele mai sugestive:

Ion - Relația dintre două personaje

Baltagul - Relația dintre două personaje

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război - Relația dintre două personaje

Patul lui Procust - Relația dintre două personaje

Enigma Otiliei - Relația dintre două personaje

Pădurea spânzuraților - Relația dintre două personaje

Maitreyi - Relația dintre două personaje