Real

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Amintiri” de Ioan Slavici.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenţei pline de haz. 6 puncte

2. Menționează o particularitate hidrografică a Șiriei.  6 puncte

3. Precizează ce îl determină pe copil să hoinărească, justificându-ţi răspunsul cu o secvenţă relevantă din text.   6 puncte

4. Explică motivul pentru care viile erau plantate pe fața dealului. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, rolul pe care îl are bunicul în formarea nepotului, aşa cum se desprinde din ultimul paragraf al fragmentului dat.  6 puncte

Răspuns:

1. pline de haz – amuzante

2. La Șiria nu există râuri, iar apa rezultată în urma precipitațiilor se adună în părțile joase ale regiunii, unde se formează bălți.

3. Copiii hoinăreau tentați de oportunitatea de a socializa. Astfel, personajul-narator se trezea plecând fie în compania vreunui prieten care-și ducea caii la păscut noaptea, fie la „paghină”, sau la marginea bălții. Atmosfera era plăcută, „se spuneau povești și noave pline de haz” și stăteau cu toții „adunați împregiurul focului”.

4. Viile erau plantate pe partea din față a dealului, întrucât acolo bătea soarele.

5. Bunicul, un foarte bun povestitor, și-a deprins nepotul cu această îndeletnicire. Întrucât era obișnuit să asculte mereu povești interesante, personajul-narator era atras de orice context social în care se relatau întâmplări hazlii sau interesante, găsind plăcere atât în ascultarea, cât și în spunerea poveștilor.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă există sau nu un singur loc în care te poți simți acasă, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Amintiri de Ioan Slavici, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 

Răspuns:

Pentru fiecare dintre noi, „acasă” înseamnă altceva. În timp ce, pentru unii, termenul are de-a face strict cu locul nașterii și cel al copilăriei, pentru alții, poate fi vorba despre prezența anumitor persoane asociate cu acest concept, sau, pur și simplu, despre un sentiment anume.

În text, întâlnim exemplul personajului-narator, pentru care „acasă” putea însemna liniștea propriei locuințe, în timp ce asculta bucuros istorisirile bunicului, sau aventurile nocturne de care se bucura împreună cu prietenii lui, stând în jurul focului, spunând și ascultând povești.

În realitate, există atât oameni care se pot regăsi în ceea ce relatează Slavici în textul de față, cât și persoane care înțeleg ceva cu totul diferit prin termenul „acasă”. Astfel, Slavici face legătura între acest concept și locurile natale (Șiria), deși nu se limitează la propria locuință atunci când îl definește. În anumite cazuri, însă, oamenii se simt acasă doar în siguranța spațiului lor personal.

În concluzie, sentimentul de a fi „acasă” poate apărea în mai mult de un singur loc sau context, depinzând de persoana în cauză și contextul în care aceasta se află. Atitudinea ideală în legătură cu această temă este una de deschidere în fața noilor experiențe, întrucât putem descoperi că există șanse să ne simțim ca acasă chiar și atunci când ne aflăm foarte departe.

Subiectul II

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul din textul „Pânza de păianjen” de Cella Serghi.

Răspuns:

În fragmentul dat avem de-a face cu perspectiva narativă subiectivă. Astfel, evenimentele sunt relatate la persoana întâi, de către personajul-narator. Acesta este implicat direct în faptele narate în text, perspectiva fiind autodiegetică. Naratorul este necreditabil, știind tot atât cât cunoaște și personajul. Viziunea este, așadar, „împreună cu”, punctul de vedere fiind auctorial, cu focalizare internă.

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei comedii studiate

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două scene relevante pentru tema comediei studiate;

– analiza a două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru comedia studiată (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, notaţiile autorului, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.). 

Răspuns:

O scrisoare pierdută -  Particularități ale textului dramatic