Uman

Echipa Liceunet a rezolvat subiectele pe care le-au primit elevii de profilul uman, care au susținut simularea examenului de Bacalaureat la limba română în data de 19 martie 2018, astfel că îți poți face o idee despre cum trebuie să arate un răspuns de nota 10.

Subiectul I a fost compus dintr-un fragment din textul „O vizită în atelierul lui Brâncuși” de Cella Delavrancea, iar pe baza acestuia au fost formulate cinci cerințe printre care și aceea de a prezenta în 30-50 de cuvinte o trăsătură a Cellei Delavrancea. La subpunctul B cerința a fost aceea de a redacta un text de minimum 150 de cuvinte în care să se argumenteze dacă este importantă sau nu prima impresie pentru începutul unei relații de prietenie.

La subiectul al II-lea trebuia să evidențiezi relația dintre ideea poetică și mijloace…

...

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „O vizită în atelierul lui Brâncuși” în volumul Dintr-un secol de viață, de Cella Delavrancea

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

Indică sensul expresiei de-ale noastre din secvența cânți la pian frumos... dar nu de-ale noastre.

Menționează o caracteristică a atelierului lui Brâncuși, așa cum reiese din textul dat.

Precizează atitudinea lui Brâncuși față de oaspetele său, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text.

Explică motivul pentru care Cella Delavrancea face o vizită în atelierul lui Brâncuși.

Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a Cellei Delavrancea, desprinsă din ultimele două paragrafe.

Răspuns:

Sensul expresiei „de-ale noastre” în secvența dată este acela de „tradiționale”, „românești”. Astfel, deși Brâncuși observă talentul de pianistă al Cellei Delavrancea, el remarcă faptul că ea preferă să interpreteze piese străine.

Atelierul lui Brâncuși era făcut din lemn, ceea ce denotă un aspect rustic, fiind însă caracterizat și de simplitate.

La început, Brâncuși este sceptic privind musafirul cel nou. Deși nu este nepoliticos, el se îndoiește de faptul că Cella îi va înțelege operele. Cu toate acestea, îi oferă șansa de a încerca, promițându-i că, dacă va ghici ce reprezenta una din lucrările sale, îi va pr…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Pentru o rezolvare corectă poți opta pentru una dintre operele:

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu - Caracterizarea lui Ștefan Gheorghidiu sau

Patul lui Procust de Camil Petrescu - Caracterizarea lui Fred …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in