Simulare Bac Psihologie 2021

Citește aici rezolvările celor trei subiecte de la simularea bacalaureatului la psihologie din 2021!

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Însușirea senzației determinată de specificul stimulului şi de caracteristicile structurale şi funcţionale ale analizatorului se numește: 

a. intensitate 

b. calitate 

c. tonalitate afectivă 

d. valoare informațională 

2. Maria privește o rândunică din curtea bunicilor ei. Această imagine perceptivă este: 

a. secundară 

b. primară 

c. lipsită de detalii și amănunte 

d. bazată pe imaginație 

3. Reprezentarea reconstituie în plan mintal și apoi redă integral și simultan toate informațiile despre obiect. Din acest punct de vedere, ea este o imagine: 

a. panoramică 

b. bidimensională 

c. figurativă 

d. particulară 

4. Esențial pentru motivație este faptul că aceasta: 

a. reflectă realitatea în toate dimensiunile ei 

b. se formează în urma interacțiunii directe cu un stimul 

c. instigă, impulsionează, declanșează acțiunea 

d. este rezultatul nevoii de apartenență la un grup 

5. Procesele psihice ce reflectă relațiile dintre subiect și obiect sub formă de trăiri, uneori atitudinale, poartă denumirea de procese: 

a. relaționale 

b. motivaționale 

c. cognitive 

d. afective 

6. „Trebuie să fiu mai atent!”, își spune un elev, în timpul orei de psihologie. Această mobilizare și concentrare este necesară în atenția: 

a. voluntară 

b. involuntară 

c. postvoluntară 

d. expresivă

7. Nu reprezintă o calitate a voinței: 

a. independența 

b. promptitudinea 

c. mobilitatea 

d. perseverența 

8. Imaginea perceptivă a telefonului aflat în faţa ta, este: 

a. o imagine primară 

b. rezultatul imaginației 

c. o imagine secundară 

d. un simbol figurativ 

9. Mariei îi place să citească. Pentru ea lectura are la bază nevoia de a ști, de a cunoaște. Acest fapt face referire la motivația: 

a. pozitivă 

b. negativă 

c. cognitivă 

d. afectivă 

10. Uneori suntem bine dispuși fără să ne dăm seama din ce cauză însă, la o analiză mai atentă, cauza poate fi identificată și chiar amplificată. Această situație ilustrează: 

a. o emoție superioară 

b. un afect 

c. un sentiment 

d. o dispoziție afectivă

Rezolvare

1 – b

2 – b

3 – a

4 – c

5 – d

6 – a

7 – c

8 – a

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate caracteristici ale gândirii, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.   12 puncte

a. Caracterul formal 

b. Caracterul abstract 

c. Caracterul mijlocit 

d. Caracterul finalist 

1. Gândirea extrage și utilizează însușiri esențiale și cu un grad ridicat de generalizare. 

2. Gândirea este facilitată de experiența perceptivă, de reprezentare, iar toate aceste date sunt stocate în memorie și vehiculate prin intermediul limbajului. 

3. Scopul gândirii este, în ultimă instanță, elaborarea unui model mintal, a unor explicații și a unor răspunsuri cu privire la implicațiile, la consecințele situațiilor problematice. 

4. Gândirea se ghidează după reguli și norme ale logicii, utilizează judecăți, avansează ipoteze pe care încearcă să le verifice. 

5. Reprezintă conexiunea dintre două noţiuni prin care se reflectă un raport determinat între obiecte. 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Produsele imaginației nu apar de la sine. Combinatorica imaginativă este posibilă datorită relațiilor cu celelalte procese psihice. Atât datele actuale, cât și, mai ales, cele stocate anterior în structurile cognitive, oferă materialul necesar prelucrărilor, restructurărilor, recombinărilor, cu scopul obținerii unor produse noi, limbajul fiind implicat în evocarea informațiilor necesare prelucrării. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul 1. 6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginative. 4 puncte 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, importanţa memoriei pentru viața psihică. 4 puncte

Rezolvare

A.

a – 4

b – 1

c – 2

d – 3 

B.

1.

Două procese/fenomene psihice la care se face referire în text sunt: imaginația și...

B. 3. 

Unul din procedeele imaginative este tipizarea. Acest procedeu presupune atribuirea unui singur personaj o întreagă serie de trăsături tipice unui grup de persoane. I.L.Caragiale s-a folosit de tipizare creând personaje ca Dl. Goe (tipul copilului răsfățat) sau...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, textul acesta.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Alex. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte 

B. Considerați că Alex era o persoană care dorea să impresioneze pe ceilalți? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte 

C. Textul precizează, cu privire la Alex, faptul că acesta nu era interesat de cercetarea filozofică. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin această afirmație. 6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Alex, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia caracterul reprezintă latura înnăscută a personalității. 4 puncte 

Rezolvare

...

D.

Conform lui G.W. Allport caracterul este organizat în mod sistemic și conține trăsături: cardinale, principale și secundare. Trăsăturile cardinale sunt una sau două și le influențează pe toate celelalte, fiind chei de înțelegere a comportamentului unei persoane. Putem concluziona pe baza textului că trăsătura cardinală a caracterului lui Alex era încăpățânarea. Alex persistă în dorința sa de a fi cult, de a-și atinge idealul de a fi un om mare prin intermediul filosofiei indiferent fiind la obstacole sau la opiniile celor din jur. 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Psihologie 2021

[2]
Review-urile utilizatorilor
  • 06.04.2021
    Scris de Elev in clasa a 12-a
    Util in special in rezolvarea subiectului 3! 🙏🏻
  • 19.06.2022
    Scris de Elev in clasa a 11-a