Iași Mate-Info

Subiectul I

1. Știind că z\in\mathbb{C} și că z^2+z+2=0, demonstrați că z^2+\frac{4}{z^2}=-3.

Rezolvare:

\begin{align*} & z^2+z+2=0\ |:z\ne 0 \\ \Leftrightarrow & z+1+\dfrac{2}{z}=0\\ \Leftrightarrow & z+\dfrac{2}{z}=-1\Big|^2 \\ \Leftrightarrow & \left(z+\dfrac{2}{z}\right)^2=(-1)^2 \\ \Leftrightarrow & z^2+2\cdot z\cdot \dfrac{2}{z}+\dfrac{4}{z^2}=1\\ \Leftrightarrow & z^2+4+\dfrac{4}{z^2}=1\\ \Leftrightarrow & z^2+\dfrac{4}{z^2}=1-4 \\ \Rightarrow & z^2+\dfrac{4}{z^2}=-3. \end{align*}

2. Rezolvați în \mathbb{Z} inecuația f(x)\geq f(1-2x), dacă f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}, f(x)=x^2+1.

Rezolvare:

\begin{align*} f(1-2x)&=(1-2x)^2+1\\ &=1-4x+4x^2+1\\ &=4x^2-4x+2 \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow &f(x)\geq f(1-2x)\\ \Leftrightarrow & x^2+1\geq 4x^2-4x+2\\ \Leftrightarrow & 4x^2+4x+2-x^2-1\leq 0\\ \Leftrightarrow & 3x^2-4x+1\leq 0 \end{align*}

Rezolvăm ecuația 3x^2-4x+1=0.

\begin{align*} \Delta&=(-4)^2-4\cdot 3\cdot 1\\ &=16-12\\ &=4 \end{align*}

\begin{align*} x_1&=\frac{-(-4)-\sqrt{4}}{3\cdot 2}\\ &=\frac{4-2}{6}\\ &=\frac{2}{6}\\ &=\frac{1}{3} \end{align*}

\begin{align*} x_2&=\frac{-(-4)+\sqrt{4}}{3\cdot 2}\\ &=\frac{4+2}{6}\\ &=\frac{6}{6}\\ &=1 \end{align*}

Rezultă că 3x^2-4x+1\leq 0 pentru x\in \left [ \frac{1}{3},1 \right ]

Dar cum x\in \mathbb{Z}, obținem că x=1.

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația \frac{x^2-1}{\sqrt{x-1}}=\sqrt{x+1}.

Rezolvare:

Condiții de existență:

x-1\geq 0 \Leftrightarrow x\geq 1

x+1\geq 0 \Leftrightarrow x\geq -1

x\ne 1

Rezultă că x\in (1,\infty).

\begin{align*} & \frac{x^2-1}{\sqrt{x-1}}=\sqrt{x+1} \\ \Leftrightarrow & x^2-1=\sqrt{(x+1)(x-1)}\\ \Leftrightarrow & x^2-1=\sqrt{x^2-1}\ \Big|^2 \\ \Leftrightarrow & x^4-2x^2+1=x^2-1\\ \Leftrightarrow & x^4-2x^2+1-x^2+1=0\\ \Leftrightarrow & x^4-3x^2+2=0 \end{align*}

Notăm x^2=y, y\geq 0. Obținem ecuația în y^2-3y+2=0.

\begin{align*} \Delta&=(-3)^2-4\cdot 1\cdot 2\\ &=9-8\\ &=1 \end{align*}

\begin{align*} y_1&=\frac{-(-3)-\sqrt{1}}{2\cdot 1}\\ &=\frac{3-1}{2}\\ &=\frac{2}{2}\\ &=1 \end{align*}

\begin{align*} y_2&=\frac{-(-3)+\sqrt{1}}{2\cdot 1}\\ &=\frac{3+1}{2}\\ &=\frac{4}{2}\\ &=2 \end{align*}

Dacă y=1, atunci x^2=1, de unde obținem x=-1 sau x=1, care nu aparțin intervalului (1,\infty).

Dacă y=2, atunci x^2=2, de unde obținem x=-\sqrt{2}\notin (1,\infty) sau x=\sqrt{2}\in (1,\infty).

În concluzie, x=\sqrt{2}.

4. Determinați termenul care nu îl conține pe x în dezvoltarea \left ( x^3+\frac{1}{\sqrt{x}} \right )^{14}, unde x\in (0,\infty).

Rezolvare:

\begin{align*} T_{k+1}&=C_{14}^k (x^3)^{14-k}\cdot \left ( x^{-\frac{1}{2}} \right )^k\\ &=C_{14}^k x^{3\cdot 14-3k}\cdot x^{-\frac{k}{2}}\\ &=C_{14}^k x^{42-3k-\frac{k}{2}}\\ &=C_{14}^k x^{42-\frac{7k}{2}} \end{align*}

T_{k+1} nu îl conține pe x, deci puterea lui x este 0.

\begin{align*} &42-\frac{7k}{2}=0 \\ \Leftrightarrow & \frac{7k}{2}=42\ \Big| \cdot \frac{2}{7}\\ \Leftrightarrow & k=42\cdot \frac{2}{7}\\ \Rightarrow & k=12 \end{align*}

Termenul care nu îl conține pe x este T_{k+1}=T_{12+1}=T_{13}.

\begin{align*} T_{13}&=C_{14}^{12}\\ &=\frac{14!}{12!\cdot (14-12)!}\\ &=\frac{12!\cdot 13\cdot 14}{12!\cdot 2!}\\ &=\frac{13\cdot 14}{2}\\ &=13\cdot 7\\ &=91. \end{align*}

5. Se consideră paralelogramul ABCD și punctele M și N astfel încât \overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC} și  \overrightarrow{AN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}. Demonstrați că punctele D, M și N sunt coliniare.

Rezolvare:

\begin{align*} \overrightarrow{DM}&=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AM}\\ &=\overrightarrow{DA}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}\\ &=\overrightarrow{DA}+\frac{1}{4}\left ( \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD} \right )\\ &=-\overrightarrow{AD}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}\\ &=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{3}{4}\overrightarrow{AD}\\ &=\frac{1}{4}\left ( \overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{AD} \right ) \end{align*}

\begin{align*} \overrightarrow{DN}&=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AN}\\ &=\overrightarrow{DA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\\ &=-\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\\ &=\frac{1}{3}\left ( \overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{AD} \right )\\ &=\frac{4}{3}\cdot \frac{1}{4}\left ( \overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{AD} \right )\\ &=\frac{4}{3}\overrightarrow{DM} \end{align*}

Cum \overrightarrow{DN}=\frac{4}{3}\overrightarrow{DM}, rezultă că vectorii \overrightarrow{DM} și \overrightarrow{DN} sunt coliniari, de unde obținem că punctele D, M și N sunt coliniare.  

6. Arătați că, dacă ABC este un triunghi oarecare, atunci \cos A< \frac{1}{2}\left ( \frac{AB}{AC}+\frac{AC}{AB} \right ).

Rezolvare:

Aplicăm teorema cosinusului pentru punctul A.

\begin{align*} & BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot \cos A \\ \Leftrightarrow & 2\cdot AB\cdot AC\cdot \cos A=AB^2+AC^2-BC^2\\ \Leftrightarrow & \cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC} \end{align*}

\frac{1}{2}\left ( \frac{AB}{AC}+\frac{AC}{AB} \right )=\frac{AB^2+AC^2}{2AB\cdot AC}

Dar AB^2+AC^2-BC^2< AB^2+AC^2. Atunci

\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}< \frac{AB^2+AC^2}{2AB\cdot AC}.

Rezultă că \cos A< \frac{1}{2}\left ( \frac{AB}{AC}+\frac{AC}{AB} \right ).

Subiectul al II-lea

1. Se consideră matricea A(m)=\begin{pmatrix} 1& 1 &1 \\ m& m^2 &1 \\ m+1&(m+1)^2 &1 \end{pmatrix}\in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), unde m este un număr real.

a) Arătați că \det \left ( A(0) \right )=0.

b) Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care \det \left ( A(m) \right )\ne 0.

c) În reperul cartezian (xOy) considerăm punctele necoliniare A(1,1), B(m,m^2), C(m+1,(m+1)^2), unde m\in\mathbb{R}. Determinați valorile lui m, știind că aria triunghiului...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in