Dolj Mate-Info

Subiectul I

1. Dacă z^2+z+1=0, unde z este număr complex, arătați că z^{2023}+\frac{1}{z^{2023}}=-1.

Rezolvare:

\begin{align*} & z^2+z+1=0\ |\cdot (z-1) \\ \Leftrightarrow & (z-1)(z^2+z+1)=0 \\ \Leftrightarrow & z^3-1=0\\ \Leftrightarrow & z^3=0+1\\ \Leftrightarrow & z^3=1 \end{align*}

\begin{align*} & z^2+z+1=0\ |:z \\ \Leftrightarrow & z+1+\frac{1}{z}=0\\ \Leftrightarrow & z+\frac{1}{z}=0-1\\ \Leftrightarrow & z+\frac{1}{z}=-1 \end{align*}

\begin{align*} z^{2023}&=z^{2022}\cdot z\\ &=z^{3\cdot 674}\cdot z\\ &=\left ( z^3 \right )^{674}\cdot z\\ &=1^{674}\cdot z\\ &=1\cdot z\\ &=z \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow & z^{2023}+\frac{1}{z^{2023}}=z+\frac{1}{z}\\ \Leftrightarrow & z^{2023}+\frac{1}{z^{2023}}=-1. \end{align*}

2. Se consideră funcția f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\left \{ 2023x \right \}, unde \left \{ x \right \} reprezintă partea fracționară a lui x. Arătați că f\left ( x+\frac{1}{2023} \right )=f(x), pentru orice număr real x.

Rezolvare:

\begin{align*} f\left(x+\frac{1}{2023}\right)&=\left \{ 2023\left(x+\frac{1}{2023}\right) \right \}\\ &=\left \{ 2023x+2023\cdot \frac{1}{2023} \right \}\\ &=\left \{ 2023x+1 \right \}\\ &=\left \{ 2023x \right \}\\ &=f(x) \end{align*}

\Rightarrow f\left ( x+\frac{1}{2023} \right )=f(x).

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 4^x-5\cdot 2^x+4=0.

Rezolvare:

\begin{align*} &4^x-5\cdot 2^x+4=0\\ \Leftrightarrow & (2^2)^x-5\cdot 2^x+4=0\\ \Leftrightarrow & (2^x)^2-5\cdot 2^x+4=0\\ \end{align*}

Notăm 2^x=y, 0">.

y^2-5y+4=0

\begin{align*} \Delta&=(-5)^2-4\cdot 1\cdot 4\\ &=25-16\\ &=9 \end{align*}

\begin{align*} y_1&=\frac{-(-5)-\sqrt{9}}{2\cdot 1}\\ &=\frac{5-3}{2}\\ &=\frac{2}{2}\\ &=1 \end{align*}

\begin{align*} y_2&=\frac{-(-5)+\sqrt{9}}{2\cdot 1}\\ &=\frac{5+3}{2}\\ &=\frac{8}{2}\\ &=4 \end{align*}

Pentru fiecare y găsit, determinăm x din relația 2^x=y.

\begin{align*} & y=1 \\ \Leftrightarrow &y=2^0\\ \Leftrightarrow &2^x=2^0\\ \Leftrightarrow &x=0 \end{align*}

\begin{align*} & y=4 \\ \Leftrightarrow &y=2^2\\ \Leftrightarrow &2^x=2^2\\ \Leftrightarrow &x=2. \end{align*}

4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să nu conțină cifra 2.

Rezolvare:

p=\frac{\text{num\u ar cazuri favorabile}}{\text{num\u ar cazuri posibile}}

Sunt 90 de numere naturale de două cifre. Deci avem 90 de cazuri posibile.

Numerele naturale de două cifre care conțin cifra 2 sunt: 

\begin{align*} &12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72,82,92. \end{align*}

Sunt 18 numere naturale de două cifre care conțin cifra 2.

Rămân 90-18=72 de numere naturale care nu conțin cifra 2. Deci avem 72 de cazuri favorabile.

Obținem p=\frac{72}{90}=\frac{4}{5}.

5. În reperul cartezian xOy se consideră trapezul ABCD cu AB\parallel CD și A(1,2), B(4,5) și D(-3,2). Determinați ecuația dreptei MN, știind că segmentul MN este linie mijlocie a trapezului ABCD.

Rezolvare:

Determinăm ecuația dreptei AB.

\begin{align*} &AB:\ \frac{x-x_A}{x_B-x_A}\\ &AB:\ \frac{x-1}{4-1}=\frac{y-2}{5-2}\\ &AB:\ \frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{3}\ \Big| \cdot 3\\ &AB:\ x-1=y-2\\ &AB:\ y=x-1+2\\ &AB:\ y=x+1 \end{align*}

Panta dreptei AB este m_{AB}=1.

Cum MN este linie mijlocie în trapezul ABCD, rezultă că AB\parallel MN, deci cele două drepte au pantele egale. Rezultă că m_{MN}=1.

Determinăm coordonatele punctul M, care este mijlocul segmentului AD.

\begin{align*} x_M&=\frac{x_A+x_D}{2}\\ &=\frac{1+(-3)}{2}\\ &=\frac{-2}{2}\\ &=-1 \end{align*}

\begin{align*} y_M&=\frac{y_A+y_D}{2}\\ &=\frac{2+2}{2}\\ &=\frac{4}{2}\\ &=2 \end{align*}

Obținem punctul M(-1,2).

Determinăm ecuația dreptei MN.

\begin{align*} &MN:\ y-y_M=m_{MN}(x-x_M)\\ &MN:\ y-2=1\cdot (x-(-1))\\ &MN:\ y-2=x+1\\ &MN:\ y=x+1+2\\ &MN:\ y=x+3\\ &MN:\ x-y+3=0. \end{align*}

6. Știind că \text{tg}\ a=\sqrt{3} și a\in \mathbb{R}, arătați că \frac{\sin a-\cos a}{\sin a+\cos a}=2-\sqrt{3}.

Rezolvare:

\begin{align*} \frac{\sin a-\cos a}{\sin a+\cos a}&= \frac{\cos a\left ( \dfrac{\sin a}{\cos a}-1 \right )}{\cos a\left ( \dfrac{\sin a}{\cos a} +1\right )}\\ &=\frac{\text{tg}\ a-1}{\text{tg}\ a+1}\\ &=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\\ &=\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}\\ &=\frac{\sqrt{3}^2-2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}^2-1^2}\\ &=\frac{3-2\sqrt{3}+1}{3-1}\\ &=\frac{4-2\sqrt{3}}{2}\\ &=\frac{2(2-\sqrt{3})}{2}\\ &=2-\sqrt{3}. \end{align*}

Subiectul al II-lea

1. Se consideră matricea A(x)=\begin{pmatrix} 1& x &0 \\ 0& 1 &0 \\ 0&0 &2^x \end{pmatrix}, unde x este număr real.

a) Determinați \det\left ( A(10) \right ).

b) Determi...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in