Simulare Bac Matematică 2022

Rezolvând Simulare Bac Matematică 2022 publicat de Ministerul Educației în data de 29 martie 2022 îți va asigura o pregătire mai bună a examenului de Bacalaureat.

Mate-Info

- Subiectul I - 6 probleme cu numere complexe, funcții de gradul al doilea, ecuații logaritmice, probabilități, elemente de geometrie (determinarea coordonatelor unui punct astfel încât să se obțină un paralelogram în plan) și elemente de trigonometrie (stabilirea naturii unui triunghi având dată o relație între sinusul și cosinusul unghiurilor triunghiului);

- Subiectul II - o problemă de algebră cu matrice cu elemente numere reale, determinanți de ordinul 3 și sisteme de ecuații liniare (calculul unui determinant de ordinul 3, înmulțirea matricelor, rezolvarea unui sistem de ecuații liniare) și o problemă de algebră cu legi de compoziție pe mulțimea numerelor complexe (operații cu legea de compoziție, determinarea elementului neutru al legii de compoziție);

-  Subiectul III - o problemă de analiză matematică cu derivate și aplicații ale derivatelor (calculul derivatei I a unei funcții, determinarea asimptotei oblice la graficul funcției, studiul numărului de soluții ale unei ecuații folosind monotonia funcției atașate) și o problemă de analiză matematică cu primitive și integrale definite (calculul unor integrale definite, studiul convexității primitivei unei funcții).

Tehnologic

- Subiectul I - 6 probleme cu progresii aritmetice, funcții de gradul I și de gradul al II-lea, ecuații logaritmice, procente, elemente de geometrie (determinarea unei parametru astfel încât mijlocul unui segment să aparțină unei drepte) și elemente de trigonometrie (calculul ariei unui triunghi dacă se cunosc lungimile unor laturi și măsura unui unghi);

- Subiectul II - o problemă de algebră cu matrice și determinanți de ordinul 2 (calculul unui determinant de ordinul 2, operații cu matrice, rezolvarea unei ecuații matriceale, calculul inversei unei matrice) și o problemă de algebră cu legi de compoziție pe mulțimea numerelor reale (operații cu legea de compoziție, studiul comutativității legii de compoziție);

-  Subiectul III - o problemă de analiză matematică cu derivate și aplicații ale derivatelor (calculul derivatei I a unei funcții, determinarea ecuației tangentei la graficul funcției într-un punct dat, demonstrarea unei inegalități prin studiul monotoniei funcției) și o problemă de analiză matematică integrale definite (calculul unor integrale definite, determinarea unui parametru dintr-o egalitate în care intervine o integrală definită).

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Matematică 2022

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.