Simulare Bac Logică 2021

Citește aici rezolvările pentru simularea la logică din 2021!

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Componentele unei demonstrații sunt: 

a. teza de demonstrat, fundamentul demonstrației, regulile de demonstrat 

b. principiile demonstrației, fundamentul demonstrației, teza demonstrației 

c. fundamentul demonstrației, teza de demonstrat, procesul de demonstrare 

d. regulile de demonstrat, fundamentul demonstrației, teza demonstrației 

2. „Virușii nu sunt bacterii, pentru că virușii nu au structură celulară, în timp ce bacteriile au structură celulară” este un exemplu de raționament: 

a. deductiv imediat 

b. inductiv imediat 

c. deductiv mediat 

d. inductiv mediat 

3. Raportul logic dintre termenii înțelegător și neînțelegător este unul de: 

a. ordonare 

b. contrarietate 

c. încrucișare 

d. contradicție 

4. Este falsă afirmația: 

a. „Portocalele sunt citrice” este o propoziție categorică universală 

b. Propoziția „Unele exerciții sunt ușor de rezolvat” are ca subiect logic unele exerciții 

c. Propoziția „Unele pisici sunt domestice” nu are contrară 

d. O propoziție categorică și contradictoria ei au același subiect logic 

5. Predicatul logic al propoziției Unele teorii politice nu sunt teorii realiste este: 

a. teorii politice 

b. teorii realiste 

c. sunt realiste 

d. unele teorii politice 

6. Termenul sora mea este: 

a. pozitiv, compus, concret, relativ 

b. general, vag, negativ, simplu 

c. individual, precis, nevid, negativ 

d. general, imprecis, pozitiv, concret 

7. Inducţia completă: 

a. permite examinarea fiecărui element al unei clase 

b. are o concluzie probabilă, dacă premisele sunt adevărate 

c. se mai numeşte şi inducţie amplificatoare 

d. are o concluzie cu un grad redus de generalitate în raport cu premisele

8. Inducţia incompletă se caracterizează prin: 

a. valoare de cunoaştere redusă 

b. concluzie probabilă 

c. concluzie certă 

d. aplicarea asupra unei clase cu un număr mic de elemente 

9. Dacă trecem de la termenul permis de conducere la cel de permis de conducere de categoria B

a. extensiunea crește și intensiunea crește 

b. extensiunea scade și intensiunea crește 

c. extensiunea crește și intensiunea scade 

d. extensiunea scade și intensiunea scade 

10. Propoziția Unele platforme de învățare on-line sunt interactive este: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă 

d. particulară negativă 

                                                                                                 20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D și E, astfel încât termenul A se află în raport de contrarietate cu termenul B, termenul C este o specie a lui B, iar termenul A este gen pentru termenul D. Termenul E se află în raport de opoziție atât cu C, cât și cu D, dar se află în raport de încrucișare atât cu termenul A, cât și cu termenul B. Termenul E are însă elemente care nu aparțin nici termenului A și nici lui B. 

1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F): 

a. Unii A sunt B. 

b. Toți D sunt C. 

c. Unii B sunt C. 

d. Niciun A nu este C. 

e. Unii B nu sunt C. 

f. Toți A sunt D. 

g. Unii E sunt C. 

h. Niciun D nu este E. 

                                                                                                  8 puncte

Rezolvare:

1 – c

2 – c

3 – d

4 – b

5 – b

6 – a

7 – a

8 – b

9 – b

10 – c

 

B.

1.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toate țările democratice sunt state liberale. 

2. Unele triunghiuri dreptunghice sunt isoscele. 

3. Nicio piatră prețioasă nu este ieftină. 

4. Unele teorii din fizica cuantică nu sunt ușor de explicat. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei contradictoriei propoziției 3, respectiv, supraalterna subcontrarei propoziției 4. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Nicio firmă care înregistrează pierderi nu este rentabilă prin urmare nicio firmă rentabilă nu este firmă care înregistrează pierderi.

Y: Dacă unele specii pe cale de dispariție sunt protejate de lege, atunci unele specii pe cale de dispariție nu sunt neprotejate de lege. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare:

...

D. 

c.

Raționamentul elevului X reprezintă o conversiune validă simplă. Putem concluziona dacă raționamentul său este corect verificând respectarea legii distribuirii termenilor, conform căreia termenii distribuiți în concluzie trebuie...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eio-3, iai-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Unele programe informatice sunt utilizate fără licență”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Niciun sportiv de performanță nu este leneș, pentru că niciun om leneș nu participă la antrenamente susținute, în timp ce toți sportivii de performanță participă la antrenamente susținute. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „sportiv de performanță”. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă. 

4. Subiectul logic al concluziei este distribuit și în premisă și în concluzie. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Creionul este un instrument de scris. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „creion”. 4 puncte

Rezolvare:

...

B.

Un silogism care justifică propoziția „Unele programe informatice sunt utilizate fără licență.”:

 

Unele programe antivirus sunt utilizate fără licență.

Toate programele antivirus sunt programe informatice.                 

Unele programe informatice sunt utilizate fără licență. 

 

Silogismul corespunde schemei de inferență iai-3 (Disamis):

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Logică 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.