Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre Europa în secolul al XX-lea, având în vedere:

- menționarea a două trăsături ale culturii europene, în secolul al XX-lea;

- precizarea unei cauze a modificărilor intervenite în statutele profesionale din lumea postbelică și menționarea a două consecințe ale acestor modificări;

- prezentarea unui fapt istoric referitor la impactul tehnologiei asupra mediului, în perioada postbelică,

- formularea unui punct de vedere referitor la integrarea europeană în secolul al XX-lea şi susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

Eseu despre Europa în secolul al XX-lea

Europa în secolul al XX-lea este marcată în evoluția sa de prima și a doua mare conflagrație mondială, de imensele pierderi umane și materiale pe care cele două Războaie Mondiale le-au generat. Nu greșim prin a afirma că aceste două evenimente au reprezentat momente de cotitură și consecințele s-au reflectat în toate domeniile, atât în cel economic, cât și în cel cultural, politic sau social. Din punct de vedere al ideologiilor politice secolul XX a fost marcat de conflictele ideologice dintre democrație și totalitarism. Nazismul (extremă dreapta) și Comunismul (extremă stânga) sunt două reprezentări ale totalitarismului.

Prefacerile războiului și cruzimea sa s-au reflectat astfel curând și în cultura vremii. Vom constata schimbări majore atât în gândirea literar-filosofică a vremii, cât și în creațiile marilor artiști. Iluminismu...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in