Lock

Simulare națională

Lock

Citește aici rezolvările simulării la istorie din 28 martie 2023!

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți un spațiu istoric precizat în sursa A. 2 puncte 

2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la acțiunile din perioada 1977-1987. 2 puncte 

3. Menționați câte un lider politic precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei conform căreia comunismul «național» are caracter represiv. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați alte două practici politice totalitare din statul român, în afara celor la care se referă sursele A și B. 6 puncte 

7. Menționați o asemănare între două practici politice utilizate în primele patru decenii ale secolului al XX-lea, în statul român. 4 puncte

Rezolvare

...

6. Alte două practici politice totalitare din statul român, în afara celor la care se referă sursele A și B, sunt: cenzura și cultul personalității. Cenzura a fost una dintre practicile politice totalitare care s-a manifestat cu ...

...

Subiectul II

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi puterea protectoare a Principatelor Române, precizată în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi un stat interesat de relații economice cu Principatele Române și o caracteristică a comerțului românesc, precizate în sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la relațiile ruso-otomane. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la viața politică din spațiul românesc în perioada 1834-1849, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român se consolidează prin măsuri adoptate în perioada 1862-1870. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

Rezolvare

...

6. Perioada 1862-1870 reprezintă o etapă de consolidare a statului român deoarece, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, la conducerea țării este adus un prinț străin, în persoana lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Acesta preia frâiele statului conform ...

...

Subiectul III

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc în secolele al XIII-lea – al XVIII-lea, având în vedere:

  • precizarea unei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în prima jumătate a secolului al XIII-lea și menționarea a două aspecte referitoare la aceasta;
  • prezentarea unui fapt istoric care a contribuit la constituirea Țării Românești, desfășurat în deceniile trei-șase ale secolului al XIV-lea;
  • menționarea unei acțiuni desfășurate în spațiul românesc est-carpatic, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea și a unei caracteristici a acestei acțiuni;
  • formularea unui punct de vedere referitor la organizarea unei instituții centrale politice din spațiul românesc, în secolul al XVI-lea – primele două decenii ale secolului al XVIII-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre evoluția spațiului românesc în secolele al XIII-lea – al XVIII-lea

Formațiunile prestatale românești (sau autonomiile locale) s-au constituit având la bază uniunile de obști. Dintre principalele cauze care au stat la baza apariției formațiunilor prestatale românești putem menționa: dorința conducătorilor de obști de a-și extinde autoritatea, dezvoltarea economică a obștilor și pericolul extern reprezentat de popoarele migratoare. Aceste autonomii locale au stat apoi la baza formării statelor medievale românești (de exemplu, Țara Românească).

O autonomie locală atestată în spațiul românesc în prima jumătate a secolului al XIII-lea este reprezentată de voievodatul lui Litovoi. Documentul care ne furnizează informații despre existența acestei formațiuni prestatale este diploma acordată în 1247 de regele ungar Bela al IV-lea cavalerilor ioaniți (un ordin militar și religios), care fuseseră chemaţi de regele Ungariei să apere teritoriul regatului ungar de invaziile tătarilor. Această diplomă a rămas cunoscută în istorie...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in