Simulare județeană Ilfov

În continuare găsești rezolvările cerințelor de la simularea județeană din Ilfov a bacului la istorie din 2023.

Subiectul III a presupus elaborarea unui eseu despre romanitatea românilor. Pentru a te ajuta să scrii singur/ă un astfel de eseu, îți punem la dispoziție un Ghid cu informații de bază despre romanitatea românilor.

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi cetatea precizată în sursa A. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la Moldova. 2 puncte 

3. Menționaţi statul medieval românesc și conducătorul acestuia, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că statele medievale românești stabilesc relații politice cu Ungaria și cu Polonia. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv, efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la organizarea instituțională a spațiului medieval românesc. 6 puncte 

7. Menţionaţi o caracteristică a autonomiilor locale atestate în spațiul românesc în secolele al IX-lea – al XI-lea. 4 puncte

Rezolvare

...

2. O informație referitoare la Moldova, regăsită în sursa B, este: ,,Moldova lui Bogdan și a succesorilor săi și-a apărat independența, în colaborare cu Polonia”.

...

Subiectul II

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Identificați, din sursa dată, două categorii sociale. 4 puncte 

2. Precizaţi, din sursă, o informație referitoare la cauza formării „oastei celei mici” a țării. 3 puncte 

3. Menţionaţi, din sursă, termenul care îi definește pe înalții funcționari ai statului medieval. 3 puncte 

4. Prezentați o asemănare între instituția centrală a domniei din statele medievale românești extracarpatice și instituția centrală a voievodatului din spațiul românesc intracarpatic. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la alcătuirea „oastei celei mici” în țările medievale românești, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 3 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia la constituirea statului în spațiul medieval românesc extracarpatic au contribuit și românii din statul intracarpatic. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare

...

4. O asemănare între instituția centrală a domniei din statele medievale românești extracarpatice și instituția centrală a voievodatului din spațiul românesc intracarpatic este aceea că atât domnul Țării Românești sau al Moldovei, cât și voievodul Transilvaniei aveau atribuții militare, juridice și administrative. În exercitarea atribuțiilor sale, domnul era ajutat de ...

...

Subiectul III

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre preocuparea istoricilor privind romanitatea românilor, având în vedere:

  • menționarea a două cauze ale abordării romanității românilor de către istorici și precizarea unei asemănări între acestea;
  • menționarea a doi istorici și prezentarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a unuia dintre aceștia;
  • formularea unui punct de vedere referitor la existența constantelor în abordarea romanității românilor de către istorici şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre preocuparea istoricilor privind romanitatea românilor

Romanitatea românilor a reprezentat un subiect amplu dezbătut de istoricii din diverse perioade istorice, atât români, cât și străini. Pentru români, romanitatea și originea latină a limbii și a poporului reprezintă un important element al identității lingvistice și culturale.

Cauzele abordării romanității românilor de către istorici sunt variate. Poporul român a avut de foarte mult timp conștiința originii sale latine, a unității de neam și a vechimii pe aceste meleaguri. Istoricii români au urmărit de-a lungul mai multor secole să demonstreze în principal continuitatea populației daco-romane pe teritoriul Daciei și după retragerea aureliană și, de asemenea, originea latină a limbii și a poporului român. În secolul al XVIII-lea, teoriile istoricilor români au fost formulate pentru a sprijini lupta românilor pentru drepturi în timpul ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in