Simulare județeană Iași

Mai jos găsești rezolvarea celor trei subiecte de la simularea județeană la istorie din Iași, 2023.

Eseul de la Subiectul III are tema relațiile internaționale ale românilor în Evul Mediu. Citește informații cheie pentru scrierea unui Eseu despre relațiile internaționale aici. De asemenea, găsești detalii în Ghidul despre Relațiile internaționale ale românilor.

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi cu atenţie sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi un conducător de origine română la care se referă sursa A. 2 puncte 

2. Menționați din sursa B statutul țării conduse de Nicolae Alexandru. 2 puncte 

3. Menţionaţi câte un spaţiu istoric românesc precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că o autonomie teritorial-politică românească a persistat până la începutul secolului al XIII-lea. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi două instituții din spațiul intracarpartic din secolele al XII-lea – al XVII-lea. 6 puncte 

7. Menționați o caracteristică a autonomiilor locale din zona est-carpatică. 4 puncte

Rezolvare

...

6. Două instituții din spațiul intracarpartic din secolele al XII-lea - al XVII-lea sunt: voievodatul și Adunarea Stărilor Privilegiate. 

Voievodatul reprezintă instituția centrală din spațiul românesc intracarpatic, similară domniei din statele medievale românești extracarpatice. Voievodatul era reprezentat prin ...

...

Subiectul II

30 de puncte

Citiţi cu atenţie sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Menționați din sursă, împăratul roman care a intenționat să părăsească provincia nord-dunăreană. 2 puncte 

2. Precizați secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi două spații istorice, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la caracteristicile romanității fără imperiu. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la urmările demografice ale retragerii aureliene din Dacia, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia originea romană a românilor a fost politizată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia). 4 puncte

Rezolvare

1. Împăratul roman care a intenționat să părăsească provincia nord-dunăreană este: Hadrian. 

...

Subiectul III

Eseu despre implicarea conducătorilor din spațiul românesc în relațiile internaționale în Evul Mediu

După formarea statelor medievale românești a fost necesar un îndelungat proces de consolidare instituțională și politico-administrativă a noilor formațiuni politice. În acest proces elaborat, un rol deosebit de important l-a avut instituția centrală a Domniei. Domnia era reprezentată prin domn, care avea numeroase atribuții: administrative, judecătorești, diplomatice și militare. În virtutea atribuțiilor diplomatice și militare, conducătorii români s-au implicat activ în relațiile internaționale pe parcursul secolului al XIV-lea. Una din principalele cauze ale implicării conducătorilor români în relațiile internaționale în acest interval istoric a constituit-o apărarea integrității teritoriale în fața pericolului extern reprezentat de Imperiul Otoman, aflat în ascensiune.

În ceea ce privește implicarea românilor prin acțiuni militare în deceniul X al secolului al XIV-lea, foarte relevantă este bătălia de la Rovine din anul 1395. Ca urmare a tendințelor expansioniste ale Imperiului Otoman, Ţara Românească intrase în conflict cu ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in