Lock

Simulare județeană Hunedoara

Lock

În continuare poți citi rezolvările de la simularea județeană din Hunedoara a bacalaureatului la istorie din 2023. 

Pentru a te ajuta să scrii singur/ă un eseu precum cel de la Subiectul III despre autonomii locale, ți-am pregătit ghidul cu Informații cheie pentru scrierea unui Eseu despre autonomiile locale. De asemenea, găsești multe alte exemple de eseuri din anii trecuți de la bac despre autonomiile locale în Ghidul despre Autonomii locale și instituții centrale.

Subiectul I

30 de puncte

Citiți cu atenție, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți modalitatea de consultare prin vot a populației, precizată în sursa B. 2 puncte 

2. Precizați formă de guvernământ precizată în sursa A. 2 puncte 

3. Menționați două consecințe ale modernizării, amplificate ca urmare a elaborării Constituției din 1866, precizate în sursa A. 6 puncte 

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care consideră că elaborarea unei constituții consolidează statul național unitar român. 3 puncte 

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați două principii ale unei constituții totalitare din România. 6 puncte 

7. Menționați o deosebire între două acte cu caracter constituțional elaborate în deceniile șase și șapte ale secolului al XIX-lea. 4 puncte 

Rezolvare

...

6. Două principii ale unei constituții totalitare din România sunt: Marea Adunare Națională reprezintă organul suprem al puterii în stat și menționarea formală în constituții a drepturilor și libertăților cetățenești. 

Constituția totalitară din anul 1948 a fost inspirată din Constituția sovietică din 1936. Ea menționa ...

...

Subiectul II

30 de puncte

Citiți cu atenție textul acesta.

Pornind de la sursă , răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți o formă de organizare statală care a funcționat în Europa după 1918, precizată în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizați secolul în care se desfășoară evenimentele istorice prezentate în sursa dată. 2 puncte 

3. Menționați două consecințe ale războiului pentru regimul politic, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menționați din sursa dată două informații referitoare la instituții și regimuri politice implementate în statele europene în perioada interbelică. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la situația din Europa Centrală și Răsăriteană după Primului Război Mondial, susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia practicile politice utilizate în România la sfârșitul secolului al XX-lea au caracter democratic. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.). 4 puncte

Rezolvare

...

6. Unul din evenimentele importante pentru istoria României care au avut loc la finele secolului al XX-lea a fost Revoluția din decembrie 1989. Deoarece în urma acesteia a fost înlăturat ...

...

Subiectul III

30 de puncte

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc între secolele IX-XVIII, având în vedere: 

  • precizarea unei autonomii locale atestată în spațiul românesc intracarpatic în secolele al IX-lea- al XI-lea și menționarea a două caracteristici ale acesteia;
  • menționarea a două fapte istorice referitoare la întemeierea statului medieval românesc de la sud de Carpați desfășurat în secolele al XIII-lea - al XIV-lea;
  • prezentarea unei instituții centrale în spațiul românesc în secolele al XIV-lea și menționarea unui fapt istoric care a produs modificări asupra instituțiilor din spațiul extracarpatic începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea;
  • formularea unui punct de vedere referitor la rolul românilor transilvăneni în procesul de constituire a statelor medievale românești extracarpatice și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației cauză-efect, susținerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinența argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

Eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc între secolele IX-XVIII

Primele formațiuni prestatale românești, cunoscute sub denumirea de autonomii locale, au avut la bază uniunile de obști. La originea constituirii acestor autonomii locale au stat mai mulți factori precum: dezvoltarea economică a obștilor, dorința unor conducători de obști de a-și extinde autoritatea politică și militară asupra obștilor vecine și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a se apăra mai eficient în fața pericolului extern constituit de popoarele migratoare. 

Spațiul românesc intracarpatic este reprezentat de țara de dincolo de munți, zona viitorului stat Transilvania, care a avut o evoluție distinctă comparativ cu cea a spațiului românesc extracarpatic (zona viitoarelor state Moldova și Țara Românească). În acest spațiu geografic au fost atestate primele autonomii românești, între care menționăm voievodatele lui Gelu, Glad și Menumorut. Aceste formațiuni sunt menționate în Cronica lui Anonymus, notarul regelui maghiar Bela al III-lea. O caracteristică a acestor autonomii locale este reprezentată de faptul că toate au beneficiat de conducători cu atribuții administrative și militare. De asemenea, ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in