Simulare județeană Brăila

Subiectul I

30 de puncte

Citiți, cu atenție, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți un rege al Ungariei, precizat în sursa A. 2 puncte 

2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la Dietă. 2 puncte 

3. Numiţi câte un spațiu istoric românesc, precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că puterea nobilimii a crescut. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la spaţiul românesc extracarpatic desfășurate în secolul al XIV-lea. 6 puncte 

7. Menţionaţi o caracteristică a organizării instituționale din spațiul intracarpatic în secolul al XVIII-lea. 4 puncte

Rezolvare

...

6. Două fapte istorice referitoare la spaţiul românesc extracarpatic desfășurate în secolul al XIV-lea sunt: obținerea independenței Țării Românești față de Ungaria și întemeierea Mitropoliei Ortodoxe din Țara Românească (Mitropolia Ungrovlahiei) . 

În anul 1330 Basarab I îi acordă ajutor militar țarului bulgar Mihail Șișman în lupta de la Velbuzd, împotriva regelui sârb Ștefan Decanski, care era aliat al ...

...

Subiectul II

30 de puncte

Citiți, cu atenție, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți un reprezentant al umanismului din spațiul românesc precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizați, pe baza sursei, secolul apariției lucrării care a lansat teoria imigraționistă. 2 puncte 

3. Numiți un conducător politic și menționați o cauză a migrației românilor la nord de Dunăre în timpul domniei acestuia, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la ideile lui Sulzer. 6 puncte 

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la tezele Școlii Ardelene, susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia ideile privind romanitatea românilor au fost influențate de contextul politic existent în secolul al XIX-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.) 4 puncte

Rezolvare

...

5. Tezele Școlii Ardelene menționează originea romană a românilor și continuitatea elementului romanic în fosta provincie Dacia. Informațiile prin care îmi susțin punctul de vedere sunt: ...

...

Subiectul III

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre Evoluția constituțională și a regimurilor politice în România, în secolele XIX-XX, având în vedere:

  • menţionarea unei cauze care a determinat adoptarea primei constituții interne din România și precizarea a două prevederi ale acesteia;
  • prezentarea unui fapt istoric referitor la evoluția politică a României în primele patru decenii ale secolului al XX-lea;
  • menționarea a două caracteristici referitoare la regimul politic totalitar instaurat în România în prima jumătate a secolului al XX-lea și precizarea unei asemănări cu un alt regim politic din Europa în perioada contemporană;
  • formularea unui punct de vedere referitor la evoluția constituțională a României în primele două decenii ale perioadei postbelice şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

Eseu despre Evoluția constituțională și a regimurilor politice în România, în secolele XIX-XX

Constituţia reprezintă actul juridic şi politic fundamental al unui stat. Prin constituție se reglementează funcționarea statului în toate compartimentele sale, aceasta cuprinzând principii referitoare la forma de guvernământ, structurile şi atribuţiile puterilor în stat, drepturile și libertățile cetăţenești etc. Schimbările majore prin care trece un stat se reflectă de obicei prin schimbarea constituției. Așa se explică existența mai multor acte fundamentale românești de-a lungul timpului, începând cu prima constituție de la 1866 și continuând cu cele din 1923, 1938, 1948, 1952, 1965 și 1991.

În anul 1866 au loc schimbări politice importante, care duc la un complot al „monstruoasei coaliții” și la o lovitură de stat, finalizată cu abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În acest context, la tronul țării este adus Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Adunarea Constituantă va vota în urma acestei schimbări majore ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in