Simulare Bac Istorie 2021

Citește aici o variantă de rezolvare pentru Simularea bacalaureatului la Istorie din 2021!

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi cu atenţie sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi formațiunea politică precizată în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la Hrușciov. 2 puncte 

3. Menţionaţi câte un spațiu istoric la care se referă sursa A, respectiv sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că liderul politic se consideră fondatorul unei economii moderne. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi două practici politice democratice utilizate în România, în secolul al XX-lea. 6 puncte 

7. Menţionaţi o constantă în desfășurarea faptelor istorice care au avut loc în România postbelică, în perioada 1946-1947. 4 puncte

Rezolvare:

...

6. Constituția democratică de la 1923 a garantat un număr extins de practici politice ce puteau fi puse în practică în România, printre care amintim votul universal pentru...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi cu atenţie sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți voievodul din Sudul Carpaților, precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul în care se desfășoară evenimentele din Estul Carpaților, prezentate în sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi voievodul care înlătură suzeranitatea ungară din spațiul est-carpatic și acțiunea militară încheiată cu acest rezultat, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la marcă. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la contextul întemeierii statului medieval Țara Românească, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în secolul al XVII-lea – prima jumătate a secolului al XVIII-lea au loc acțiuni care vizează organizarea instituțională din spațiul românesc. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

Rezolvare:

...

6. Acțiunile militare, diplomatice și politice întreprinse de domnitorii principatelor românești extracarpatice în perioada secolului al XVII-lea – prima jumătate a secolului al XVIII-lea au fost văzute ca o amenințare pentru planurile otomane de a controla eficient acest...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre constituirea statului român modern în secolele al XVIII-lea - al XIX-lea, având în vedere:

  • menționarea unui obiectiv al proiectelor politice referitoare la statul român modern, elaborate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea;
  • precizarea unui proiect politic referitor la statul român modern, din prima jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea a trei aspecte cu privire la acest proiect;
  • prezentarea unui fapt istoric care a favorizat formarea statului român modern, desfășurat în perioada 1857-1859;
  • formularea unui punct de vedere referitor la consolidarea statului român în deceniul șapte al secolului al XIX-lea şi susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre constituirea statului român modern în secolele al XVIII-lea - al XIX-lea

Ideile iluministe care străbăteau Europa secolului al XVIII-lea au ajuns și pe teritoriul României și au influențat gândirea elitelor locale de atunci. O caracteristică a acestei perioade a fost redactarea unor memorii de către boierii pământeni din cele două state extracarpatice, memorii adresate Marilor Puteri. În conținutul memoriului de la Focșani (1772) regăsim stipulată restaurarea domniilor pământene sau unirea Țării Românești cu Moldova sub un principe român aflat sub garanția colectivă a Austriei, Prusiei și Rusiei. Aceste obiective vor contribui în mod decisiv la formarea statului român și demonstrează faptul că unirea principatelor a fost o dorință mai veche a românilor.

Proiectele politice românești au continuat și pe parcursul secolului următor. Izbucnirea Revoluției lui Tudor Vladimirescu din anul 1821 a condus la schimbarea situației politice și economice din principate. Principalele puncte prevăzute în programul mișcării revoluționare de la 1821 le regăsim redactate în documentul intitulat “Cererile norodului românesc”. Autonomia Principatelor, reînființarea...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Istorie 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.