Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre constituirea și evoluția statului modern român, având în vedere:

- precizarea unei cauze a elaborării proiectelor politice referitoare la statul român modern în secolul al XVIII-lea;

- menţionarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern, elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăruia dintre acestea;

- prezentarea faptului istoric prin care s-a întemeiat statul român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea;

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre constituirea și evoluția statului modern român

La debutul epocii moderne putem remarca eforturile susținute ale societății românești pentru realizarea statului român și modernizarea acestuia. Proiectele politice românești au avut în acest context un rol deosebit de important în ceea ce privește conștiința de neam și conștientizarea necesității constituirii statului român modern și i...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in