Subiectul I

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:

A. „Preluarea conducerii Ministerului Industriei şi Comerţului de către secretarul general al Comitetului Central al partidului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, la sfârşitul lunii noiembrie 1946 şi sporirea atribuţiilor acestui departament prin noile reglementări din 5 aprilie 1947, au conferit Partidului Comunist posibilitatea coordonării întregii politici economice a guvernului în direcţia anticapitalistă. Încă de la sfârşitul anului 1946 guvernul trecuse la aplicarea, din iniţiativa P.C.R., a unor măsuri radicale, de dirijare şi control a diverselor laturi ale activităţii social-economice, care ignorau sau încălcau principiile economiei de piaţă. Adunarea Deputaţilor a adoptat Legea pentru etatizarea şi reorganizarea Băncii Naționale a României. Cel mai important centru financiar şi singurul institut de emisiune [monetară] al ţării a devenit o pârghie importantă în activitatea de finanţare a ramurilor economiei naţionale, pentru a asigura controlul statului asupra tuturor instituţiilor bancare şi de credit, publice sau particulare, asupra creditului şi emisiunii de monedă. [...] Controlul şi intervenţia statului, a Partidului Comunist, au devenit, în a doua jumătate a anului 1947, multilaterale şi au cuprins principalele ramuri ale industriei a căror producţie era controlată în proporţii apreciabile, depăşind 50% din aceasta.‟ (Istoria Românilor)

B. „Sub directa supraveghere a Securității au loc toate arestările şi detenţiile din închisori, de pe şantierele Canalului Dunăre-Marea Neagră, din Bărăgan. La ordinul lui Stalin (căruia Gheorghiu-Dej i se supune slugarnic), în iunie 1951, începe, în cele mai inumane condiţii, deportarea a 10 288 de familii în Bărăgan sau în Moldova. [...] În închisori şi lagăre se trece la un regim de suprimare neînchipuit de dur. [...] În cultură se aplică acelaşi model de la Răsărit, ca și în toate celelalte domenii. Ca urmare, se distrug sau se rescriu valorile tradiţionale. Relaţiile României cu Occidentul sunt complet întrerupte. Învăţământul este reorganizat după modelul sovietic. [...] Până şi manualele sunt traduse din limba rusă (limbă care devine obligatorie din clasa a IV-a primară). [...] Istoria naţională este rescrisă pe baze marxist-leniniste şi pe criteriile prieteniei cu Uniunea Sovietică. O nouă lege a învăţământului lasă pe dinafară toate cadrele didactice care nu voiau să colaboreze cu noul regim. [...] Presa de opoziţie e interzisă. Ministerul Propagandei este transformat în Ministerul Informaţiilor pentru a controla presa, radioul, cinematografia, teatrul. În 1948 erau interzise 8000 de titluri de cărţi şi reviste.‟ (I. Bulei, O istorie a românilor)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi formațiunea politică la care se referă sursa A.

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la Securitate.

3. Menţionaţi liderul politic și spațiul istoric, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că statul intervine în economie prin măsuri de dirijare și control.

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).

6. Prezentaţi două constituții adoptate în România, în perioada regimului politic totalitar.

7. Menţionaţi o caracteristică a democrației din Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in