Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România în secolul al XX-lea, având în vedere:

- menţionarea a două constituții ale României din prima jumătate a secolului al XX-lea și precizarea unei asemănări între acestea;

- menționarea a două aspecte referitoare la Constituția din 1952; - prezentarea unei trăsături a Constituției din 1965;

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția politică a României la sfârșitul secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre România în secolul al XX-lea

România în secolul al XX-lea trece prin...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in