Subiectul II

Pornind de la sursa: Istoria Românilor, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi principatul precizat în sursa dată. 2 puncte

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte

3. Menționați puterea suzerană a principatului și o modalitate prin care aceasta intervine în politica internă a țării, la care se referă sursa dată. 6 puncte

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la atribuțiile principelui în domeniul economic. 6 puncte

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul principelui în politica externă, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în secolul al XVIII-lea intervin modificări în organizarea unei instituții centrale din spațiul românesc extracarpatic. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare:

  1. Principatul precizat în sursa dată este:...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in