Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre Europa în perioada postbelică, având în vedere:

- menționarea a două forme de organizare statală din Europa postbelică și a câte unei trăsături a fiecăreia;
- precizarea unei cauze a dezvoltării noilor tehnologii și prezentarea unui aspect referitor la impactul tehnologiei asupra mediului, în perioada postbelică;
- formularea unui punct de vedere referitor la economia din România postbelică şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 

Eseu despre Europa în perioada postbelică

Europa pe parcursul secolului al XX-lea înregistrează schimbări continue și accelerate, ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in