Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă regimul temperaturilor și al precipitațiilor medii lunare la Edinburgh (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).

A. Precizați: 

1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 

2. valoarea minimă a cantității medii lunare de precipitații, precum şi luna în care se înregistrează.       4 puncte 

B. 

1. Calculați amplitudinea termică medie anuală. 

2. Explicați faptul că, în lunile de iarnă, temperaturile medii lunare nu sunt negative. 

3. Precizați tipul de climă în care se încadrează diagrama de mai sus. 6 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi numele: 

1. a patru state vecine; 

2. a două cursuri de apă; 

3. unei unități de relief; 

4. a trei oraşe.      10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția lungimii rețelei de autostrăzi (în km) din trei state europene (în perioada 2012-2018): 

1. Precizați statul care a avut cea mai mare creștere a lungimii autostrăzilor în perioada 2012-2018. 

2. Calculaţi cu cât a crescut lungimea autostrăzilor din România în perioada 2012-2018. 

3. Calculați cu cât era mai lungă rețeaua de autostrăzi din Cehia față de cea din România în 2018.       6 puncte 

E. Prezentați două cauze care determină valorile reduse ale densității medii a populației în Peninsula Scandinavă.       4 puncte

Rezolvare

A. 

  1. 15ºC, luna Iulie;...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in