Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12

2. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 2.       4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul Timișoara este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...

2. Munții Banatului sunt marcați, pe hartă, cu litera ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Porțiuni de uscat numite grinduri se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A       b. B       c. C       d. G       2 puncte 

2. Suprafețe întinse cultivate cu cereale sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A       b. B       c. E       d. F       2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de râul: 

a. Cerna       b. Lotru       c. Jiu d      . Motru       2 puncte 

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește: 

a. Bârlad       b. Buzău       c. Ialomița       d. Siret       2 puncte 

5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. E       b. F       c. G       d. H       2 puncte 

D. Prezentaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. Prezentaţi: 

1. un factor natural care determină prezența vegetației de stepă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H. 

2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 12 - Olt
  2. 2 - ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in