Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor medii lunare la Bruxelles.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi o lună în care se înregistrează.

B. 1. Precizaţi tipul de climă în care se încadrează diagrama de mai sus.
2. Calculaţi amplitudinea termică medie аnuală.
3. Explicați faptul că, în lunile de iarnă, temperaturile medii lunare nu sunt negative. (6 puncte)

C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: (10 puncte)
1. numele a două state vecine;
2. numele a două cursuri de apă;
3. numele a trei oraşe;
4. tipul de climă;
5. două tipuri de culturi agricole predominante.

D. Tabelul de mai jos prezintă suprafața forestieră și ponderea terenurilor forestiere în două state ale Uniunii Europene, în anii 1990 și 2010.  (6 puncte)

1. Calculați cu cât a crescut ponderea suprafeței forestiere în Suedia, în perioada 1990-2010;
2. Calculați cu cât era mai mare suprafață forestieră în Suedia față de Finlanda (în km2), în anul 2010;
3. Explicați faptul că suprafețele forestiere din Suedia și Finlanda sunt foarte mari (peste 50% din suprafața țării).

E. Prezentaţi două consecințe ale fenomenului de îmbătrânire demografică a populației Europei.  (4 puncte)

Rezolvare:

A…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in