Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
 

A. Precizaţi: (4 puncte)
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1.
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: (6 puncte)
1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește...

2. Cel mai mare oraș, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul se numește ...
3. Orașul Botoșani este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Gaz metan se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A      b. D       c. E       d. G       (2 puncte)
2. Argilele favorizează producerea alunecărilor de teren pe suprafețe extinse în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B       b. C și D       c. C și G      d. F și H      (2 puncte)
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:
a. Crișul Alb      b. Crișul Repede       c. Târnava Mare       d. Timiș       (2 puncte)
4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește:
a. Buzău      b. Pitești      c. Ploiești       d. Târgoviște       (2 puncte)
5. Etajul pădurilor de conifere se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B       b. C       c. D       d. G      (2 puncte)

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C. (6 puncte)
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

E. 1. Precizați două avantaje economice care decurg din faptul că România este o ţară pontică.
2. Prezentați o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română.      (4 puncte)

 

Rezolvare

A. …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in